Profesor Józef Nowacki

Od początku istnienia Katedry Teorii i Filozofii Prawa na Uniwersytecie Śląskim prof. dr hab. Józef Nowacki, wykładał teorię i filozofię prawa. Profesor w okresie od stycznia 1981 roku do sierpnia 1981 roku pełnił funkcję Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Był długoletnim Kierownikiem Katedry Teorii i Filozofii Prawa, a wcześniej Kierownikiem Zakładu Teorii Państwa i Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Kierownikiem studiów doktoranckich tegoż Wydziału.

 

Zainteresowania naukowe Profesora koncentrowały się wokół szeroko rozumianych problemów stosowania prawa oraz praworządności. Profesor był autorytetem naukowym w dziedzinie teorii państwa i prawa, zajmował się problematyką domniemań prawnych, prawa i moralności.

 

Był autorem wielu książek, licznych rozpraw, artykułów naukowych, publikacji i monografii takich jak Analogia legis (1966), Domniemania prawne (1976), Praworządność. Wybrane problemy teoretyczne (1977), Dwa studia o rozumieniach praworządność (1980), Przepis prawny a norma prawna (1988), Prawo publiczne - prawo prywatne (1992), Rządy prawa (1995) oraz był współautorem cenionego i wznawianego od wielu lat podręcznika akademickiego Wstęp do prawoznawstwa.

 

Był także wielokrotnie honorowany odznaczeniami państwowymi, między innymi: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

 

Zmarł 14 sierpnia 2005 roku w Katowicach.

Katedra Teorii i Filozofii Prawa

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Śląski
ul. Bankowa 11b
40-007 Katowice

pok. 3.6
pok. 3.7 tel. 32 359 13 39
pok. 3.8 tel. 32 359 16 91

O katedrze

Katedra Teorii i Filozofii Prawa początkowo nosiła nazwę Katedry Teorii Państwa i Prawa, a pod obecną nazwą działa od 1989 roku. Od początku jej istnienia do roku 2005 kierował nią prof. dr hab. Józef Nowacki. Od 2005 roku stanowisko to zajmuje prof. dr hab. Zygmunt Tobor.

Aktualnie Katedra zatrudnia kilku pracowników na stanowiskach adiunkt&oac...

» czytaj więcej

Z życia Katedry

 

Uroczystości, spotkania, konferencje, wykłady

» czytaj więcej

Ogłoszenia

ogłoszenia

» czytaj więcej

projekt i wykonanie: p.jakoktochce[at]gmail.com