prof. dr hab. Zygmunt Tobor

Dyżur:

środa 16.00 - 17.00
Pokój: 3.6

CV:

Publikacje:

Książki

 

 1. W poszukiwaniu intencji prawodawcy / Zygmunt Tobor - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. - 315 s. (Monografie Lex)
 2. Prawo podatkowe / pod red. Henryka Dzwonkowskiego : [aut.] : Andrzej Buczek, Irena Czaja-Hliniak, Bogusław Dauter, Teresa Dębowska-Romanowska, Henryk Dzwonkowski, Leonard Etel, Jolanta Gliniecka, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Andrzej Huchla, Joanna Kiszka, Beata Kucia-Guściora, Wiesława Miemiec, Adam Nita, Zbigniew Ofiarski, Krystyna Piotrkowska-Marczak, Jerzy Serwacki, Paweł Smoleń, Zygmunt Tobor, Monika Zbrojewska, Marek Zdebel. - Wyd. 2 - Warszawa : C. H. Beck, 2012. - 306 s.. - (Skrypty Becka)
 3. Wstęp do prawoznawstwa / Józef Nowacki, Zygmunt Tobor. - Wyd. 4 - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. - 236 s.. - (Seria Akademicka)
 4. Leksykon prawa dla polityków / [aut.:] Rafał Blicharz, Paulina Gabor, Genowefa Grabowska, Anna Hołda-Wydrzyńska, Joanna Jagoda, Michał Kania, Witold Kurowski, Anna Łabno, Andrzej Matan, Andrzej Ogonowski, Mirosław Pawełczyk, Piotr Pinior, Katarzyna Pokryszka, Ewa Przeszło, Rafał Sysło, Maciej Tarasek, Sławomir Tkacz, Zygmunt Tobor, Urszula Torbus - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Prawnicze, 2011. - 187 s.
 5. Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa : komentarz / red. Agnieszka Bielska-Brodziak : [aut.] Agnieszka Bielska-Brodziak, Jacek Gęsiak, Grzegorz Krawiec, Andrzej Matan, Sławomir Tkacz, Zygmunt Tobor, Aleksandra Wentkowska, Andrzej Wołowiec. - Stan prawny na 1 listopada 2011 r. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. - 471 s.. - (Praktyczne Komentarze Lex)
 6. Prawnicze dylematy interpretacyjne / pod red. nauk. Jadwigi Glumińskiej-Pawlic i Zygmunta Tobora - Toruń : Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2011. - 225 s.
 7. Prawo podatkowe/pod red. Henryka Dzwonkowskiego: [aut.]: Andrzej Buczek, Irena Czaja-Hliniak, Bogusław Dauter, Teresa Dębowska-Romanowska, Henryk Dzwonkowski, Leonard Etel, Jolanta Gliniecka, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Andrzej Huchla, Joanna Kiszka, Beata Kucia-Guściora, Wiesława Miemiec, Adam Nita, Zbigniew Ofiarski, Krystyna Piotrkowska-Marczak, Jerzy Serwacki, Paweł Smoleń, Zygmunt Tobor, Monika Zbrojewska, Marek Zdebel, Zygmunt Zgierski - Warszawa : C. H. Beck, 2010. - 294 s. (Skrypty Becka)
 8. Studia z wykładni prawa/pod red. Czesława Martysza i Zygmunta Tobora - Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta, 2008. - 162 s.
 9. Wstęp do prawoznawstwa/Zygmunt Tobor, Józef Nowacki. - Wyd. 3 - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007. - 237 s. (Seria Akademicka)
 10. Zasady prawa: materiały konferencyjne/pod red. Czesława Martysza, Andrzeja Matana, Zygmunta Tobora - Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta, 2007. - 258 s.
 11. Prawo a wartości: księga jubileuszowa Profesora Józefa Nowackiego/red. Iwona Bogucka, Zygmunt Tobor - Kraków : Zakamycze, 2003. - 311 s.
 12. Prawoznawstwo a praktyka stosowania prawa/red. nauk. Zygmunt Tobor, współred. Iwona Bogucka - Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2002. - 298 s.. - (Pr. Nauk. UŚl.; nr 2052)
 13. Wstęp do prawoznawstwa: [podręcznik]/Józef Nowacki, Zygmunt Tobor. - Wyd. 2 - Kraków: Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2002. - 300 s.. - (Seria Akademicka)
 14. Wstęp do prawoznawstwa/Józef Nowacki, Zygmunt Tobor. - Wyd. 2 - Kraków: "Zakamycze", 2002. - 300 s.
 15. Wstęp do prawoznawstwa: [podręcznik]/Józef Nowacki, Zygmunt Tobor - Kraków: Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2000. - 296 s.. - (Seria Akademicka)
 16. Wstęp do prawoznawstwa/Józef Nowacki, Zygmunt Tobor. - Wyd. 4 - Katowice : Naukowa Oficyna Wydawnicza, 1999. - 243 s.
 17. Teoretyczne problemy legalności/Zygmunt Tobor - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1998. - 120 s. - (Pr. Nauk. UŚl. ; nr 1721)
 18. Wstęp do prawoznawstwa/Józef Nowacki, Zygmunt Tobor. - Wyd. 3 - Katowice: Naukowa Oficyna Wydawnicza, 1998. - 243 s.
 19. Wstęp do prawoznawstwa/Józef Nowacki, Zygmunt Tobor. - Wyd. 2 zaktualizowane - Katowice: Naukowa Oficyna Wydawnicza, 1997. - 243 s.
 20. Wstęp do prawoznawstwa/Józef Nowacki, Zygmunt Tobor - Katowice: Naukowa Oficyna Wydawnicza, 1996. - 243 s. Wstęp do prawoznawstwa/Józef Nowacki, Zygmunt Tobor. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994. - 238 s.
 21. Wstęp do prawoznawstwa/Józef Nowacki, Zygmunt Tobor. - Wyd. 2 - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994. - 238 s.
 22. Rozważania o państwie i prawie: księga jubileuszowa ofiarowana - Katowice: UŚl., 1993. - 220 s. - (Pr. Nauk. UŚl. ; nr 1349)
 23. Wstęp do prawoznawstwa/Józef Nowacki, Zygmunt Tobor - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993. - 238 s.
 24. Wstęp do prawoznawstwa/Józef Nowacki, Zygmunt Tobor. - Wyd. 3, dodr. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1992. - 246 s.. - (Skrypty Uniwersytetu Śląskiego; nr 468)
 25. Wstęp do prawoznawstwa/Józef Nowacki, Zygmunt Tobor. - Wyd. 3 - Katowice: Uniwersytet Śląski, 1991. - 246 s.. - (Skrypty Uniwersytetu Śląskiego ; nr 468)
 26. Wstęp do prawoznawstwa/Józef Nowacki, Zygmunt Tobor. - Wyd. 2 - Katowice: Uniwersytet Śląski, 1988. - 377 s.. - (Skrypty Uniwersytetu Śląskiego ; nr 423)
 27. Wstęp do prawoznawstwa/Józef Nowacki, Zygmunt Tobor - Katowice: Uniwersytet Śląski, 1987. - 163 s.. - (Skrypty Uniwersytetu Śląskiego ; nr 404)
 28. Charakterystyka ocen instrumentalnych i instrumentalne oceny przepisów prawnych / Zygmunt Tobor - Katowice : UŚl., 1986. - 131 s. - (Pr. Nauk. UŚl.; nr 774)
 29. Wstęp do prawoznawstwa/Józef Nowacki, Zygmunt Tobor - Katowice: Uniwersytet Śląski, 1986. - 216 s.. - (Skrypty Uniwersytetu Śląskiego ; nr 390)

 

Artykuły

 

 1. To do a great right, do a little wrong - rzecz o sędziowskich kłamstewkach/Zygmunt Tobor//Prz. Podat. - 2015, nr 6, s. 15 - 22
 2. O sposobach użycia słowników/Zygmunt Tobor, Agnieszka Bielska - Brodziak//Biuletyn OIRP w Katowicach - 2014, nr 4
 3. Zdania odrębne w orzecznictwie podatkowym / Agnieszka Bielska-Brodziak, Zygmunt Tobor // Prz. Podat. - 2013, nr 9, s. 9-14
 4. Zagadnienia intertemporalne po nowelizacji ustawy o komornikach sądowych i egzekucji / Zygmunt Tobor, Tomasz Pietrzykowski // Prz. Prawa Egzekucyjnego. - 2010, nr 2, s. 69-93
 5. Kilka uwag o wykładni prawa karnego/Agnieszka Bielska-Brodziak, Sławomir Tkacz, Zygmunt Tobor//Stud. Praw. - 2009, z. 3, s. 109-144
 6. Zmiana w przepisach jako argument w dyskursie interpretacyjnym/Agnieszka Bielska-Brodziak, Zygmunt Tobor//Państ. Prawo. - 2009, z. 9, s. 18-32
 7. Co każdy prawnik o słownikach wiedzieć powinien/Zygmunt Tobor, Piotr Żmigrodzki, Agnieszka Bielska-Brodziak// Prz. Sąd. - 2008, z. 7/8, s. 79-95
 8. Opis semantyczny leksemów w słowniku ogólnym i jego doniosłość prawna/ Zygmunt Tobor, Piotr Żmigrodzki, Agnieszka Bielska-Brodziak//Jęz. Pol. (1919). - 2008, z. 1/2, s. 3-13
 9. Słowniki a interpretacja tekstów prawnych/Agnieszka Bielska-Brodziak, Zygmunt Tobor // Państ. Prawo. - 2007, z. 5, s. 20-33
 10. Strategie orzekania sądowego/Zygmunt Tobor//Prawo Podat. - 2007, nr 11, s. 30-31
 11. Bezstronność sędziego / Zygmunt Tobor//Prz. Sąd. - 2005, nr 6, s. 3-15
 12. Gwałtowna zmiana reguł gry: Trybunał Konstytucyjnypo wyroku dotyczącym naboru na aplikację radcowską i adwokacką/Zygmunt Tobor, Tomasz Pietrzykowski // Rzeczpospolita. - 2004, nr 49, s. C3
 13. Wnioski wynikające z analizy projektu ustawy o zmianie ustawy - prawo o adwokaturze oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1694)/Zygmunt Tobor, Tomasz Pietrzykowski//Radca Prawny. - 2004, nr 1, s. 161-164
 14. Pojęcie legalności w filozofii Immanuela Kanta/Zygmunt Tobor//Pr. Nauk. UŚl., Folia Philos. - T. 15 (1997), s. 121-134
 15. Pojęcia: "państwo prawne" i "praworządność" w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego / Zygmunt Tobor//Prawa Człow. (Katow.). - Z. 10 (1995), s. 21-30
 16. Wolność jako wartość państwa//Pr. Nauk. UŚl., Stud. Iur. Siles. - T. 17 (1994), s. 42-50
 17. O pewnych rozumieniach "ocen" utylitarnych/Zygmunt Tobor//Pr. Nauk. UŚl., Stud. Iur. Siles. - T. 9 (1984), s. 119-132
 18. Teleologiczna "jedność" systemu prawa/Zygmunt Tobor//Ruch Praw. Ekon. Socjol. - 1980, z. 1, s. 167-184

 

Niesamoistne części wydawnictwa - rozdziały w pracy zbiorowej

 

 1. Spór o zdania odrębne / Zygmunt Tobor// w: Wielowymiarowość prawa - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. - s. 215 - 229
 2. Wykładnia "ścisła", czyli jaka? / Zygmunt Tobor // W: Abiit, non obiit : księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2013. - s. 387-398
 3. Does theory of Contractual Interpretation rest on a mistake? / Zygmunt Tobor, Tomasz Pietrzykowski // W: Interpretation in Polish, German and European Private Law. - Munich : Sellier. European Law Publishers, 2011. - s. 15-30
 4. Krótka opowieść o szczęśliwym, zakłopotanym i nieszczęśliwym interpretatorze / Zygmunt Tobor // W: Prawo, język, media. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2011. - s. 105-116
 5. Wprowadzenie / Jadwiga Glumińska-Pawlic, Zygmunt Tobor // W: Prawnicze dylematy interpretacyjne. - Toruń : Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2011. - s. 7-8
 6. Iluzja wykładni językowej / Zygmunt Tobor // W: Konstytucyjne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa finansowego i podatkowego. - Białystok : Temida 2, 2010. - s. 194-201
 7. Kłopoty z legalnością? / Zygmunt Tobor // W: Dyskrecjonalność w prawie : materiały XVIII Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Teorii i Filozofii Prawa, Miedzeszyn k. Warszawy 22-24 września 2008 r.. - Warszawa : LexisNexis, 2010. - s. 162-171
 8. Wykładnia historyczna/Zygmunt Tobor//W: O prawie i jego dziejach księgi dwie : studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin. - Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2010. - s. 1177-118
 9. Autonomia prawa czy autonomia sędziego???/Agnieszka Bielska-Brodziak, Zygmunt Tobor//W: Doradca Podatkowy obrońcą praw podatnika. - Katowice : Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, 2009. - s. 5-17
 10. Interpretacja "na korzyść oskarżonego"/Sławomir Tkacz, Zygmunt Tobor//W: Studia z wykładni prawa. - Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta, 2008. - s. 123-139
 11. Postulat neutralności w porządku prawnym/Tomasz Pietrzykowski, Zygmunt Tobor//W: System prawny a porządek prawny. - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2008. - s. 175-186
 12. Wprowadzenie: prawo a intepretacja/Tomasz Pietrzykowski, Zygmunt Tobor//W: Studia z wykładni prawa. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Branta, 2008. - s. 7-10
 13. Interpretacja "na korzyść podatnika"/Zygmunt Tobor//W: Doradca Podatkowy obrońcą praw podatnika. - Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych : Katowice, 2007. - s. 126-137
 14. Bezstronność jako pojęcie prawne/Zygmunt Tobor, Tomasz Pietrzykowski//W: Prawo a wartości: księga jubileuszowa Profesora Józefa Nowackiego. - Kraków : "Zakamycze", 2003. - s. 272-291
 15. Roszczenie do bezstronności/Zygmunt Tobor, Tomasz Pietrzykowski//W: Filozofia prawa wobec globalizmu: materiały z XV Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Teorii i Filozofii PrawaTomaszowice 2-21 wrzesnia 2002 r.. - Kraków: Wydaw. UJ, 2003. - s. 57-73
 16. Prawoznawstwo a praktyka stosowania prawa: wprowadzenie/Iwona Bogucka, Zygmunt Tobor//W: Prawoznawstwo a praktyka stosowania prawa. - Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2002. - s. 7-10
 17. Pojęcie prawa w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego Rzeczpospolitej Polskiej/Tomasz Pietrzykowski, Zygmunt Tobor//W: Zmiany społeczne a zmiany w prawie: aksjologia, konstytucja, integracja europejska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1999. - s. 161-174
 18. Ideologia legalności/Zygmunt Tobor//W: Teoria prawa. Filozofia prawa. Współczesne prawo i prawoznawstwo. - Toruń: Wydaw. UMK, 1998. - s. 329-345
 19. Legalność a praworządność/Zygmunt Tobor//W: Rozważania o państwie i prawie. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1993. - s. 193—200
 20. Wypowiedzi o zgodności zachowania z normą/Zygmunt Tobor//W: Prawo i polityka. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1988. - s. 118-131

 

Recenzje

 

 1. Sprawiedliwy podział, H. Peyton Young - Warsz., 2003 Rec.: Zygmunt Tobor // Państ. Prawo. - 2004, z. 7, s. 119-120
 2. Living lawfully : love in law and law in love/Zenon Bańkowski - Dordrecht, 2001 Rec.: Tomasz Pietrzykowski, Zygmunt Tobor//Państ. Prawo. - 2003, z. 1, s. 110-113
 3. The rise of systems theory : an ideological analysis / Robert Lilienfeld - New York, 1978
  Rec. : Zygmunt Tobor // Stud. Filoz. - 1981, nr 1, s. 180-185

O katedrze

Katedra Teorii i Filozofii Prawa początkowo nosiła nazwę Katedry Teorii Państwa i Prawa, a pod obecną nazwą działa od 1989 roku. Od początku jej istnienia do roku 2005 kierował nią prof. dr hab. Józef Nowacki. Od 2005 roku stanowisko to zajmuje prof. dr hab. Zygmunt Tobor.

Aktualnie Katedra zatrudnia kilku pracowników na stanowiskach adiunkt&oac...

» czytaj więcej

Z życia Katedry

 

Uroczystości, spotkania, konferencje, wykłady

» czytaj więcej

Ogłoszenia

ogłoszenia

» czytaj więcej

projekt i wykonanie: p.jakoktochce[at]gmail.com