dr Lidia Rodak

Dyżur:

wtorek 15.50- 16.50
Pokój: 3.8

CV:

 • Absolwentka Prawa na WPiA US oraz Filozofii na WNS US. Studia doktoranckie na WPiA US oraz na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Gandawie. LLM European Academy of Legal Theory, Bruksela (2008). Obrona pracy doktorskiej pod kierunkiem prof. Zygmunta Tobora oraz prof. Marka van Hoecke pt. ‘Different Conceptions of Objectivity in Legal Discourse” (2009). Post-doc na Uniwersytecie w Palermo (2011-2012). Grant Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  “Mobilność plus” na realizację tematu badawczego „Objectivity In Legal Discourse. The Comparative Perspective” na Uniwersytecie w Palermo. Szkoła Trenerów Trwałego Rozwoju „Meritum” Katowice (2012-2013).  Zainteresowania badawcze koncentrują sie wokół zagadnień obiektywności i subiektywności w prawie, w szczególności zaś feministycznej jurysprudencji.

Publikacje:

 • Bringing Emotions into Legal Education through the Experimental Learning Model: a Proposal / Lidia Rodak. // Onati Socio-Leg. Ser. (Online). - Vol. 7, no 8 (2017), s. 1661-1678 2017

 • Introduction: Legal Education in Central and Eastern Europe. Challenges and Prospects / Antal Szerletics, Lidia Rodak. // Onati Socio-Leg. Ser. (Online). - Vol. 7, no. 8 (2017), s. 1581-1588 2017

 • "Essentialism of a kind" and "objectivity of a kind" as necessary for law / Lidia Rodak. // W: Diverse narratives of legal objectivity : an interdisciplinary perspektive. - Franfurt am Main : Peter Lang, 2016. - S. 97-112 2016

 • Diverse narratives of legal objectivity : an interdisciplinary perspektive / eds. Vito Breda, Lidia Rodak. - Frankfurt am Main : Peter Lang, 2016. 2016

 • Wstęp do prawoznawstwa / Józef Nowacki, Zygmunt Tobor ; [Sławomir Tkacz, Aleksandra Wentkowska, Agnieszka Bielska-Brodziak, Lidia Rodak, Iwona Bogucka]. - 5. wyd. [popr. i uzup.]. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. 2016

 • Structural violence in law and its gender dimension : the case of polish law / Lidia Rodak. // W: Law and critique in Central Europe : questioning the past, resisting the present. - Oxford : Counterpress, 2016. - S. 131-153 2016

 • Introduction / Vito Breda, Lidia Rodak. // W: Diverse narratives of legal objectivity : an interdisciplinary perspektive. - Franfurt am Main : Peter Lang, 2016. - S. 7-12 2016

 • Dekonstrukcja podmiotu według feministycznej jurysprudencji / Lidia Rodak. // Acta Univ. Wratisl., Prz. Prawa Adm. - T. 102 (2015), s. 133-150 2015

 • Racjonalny czyli męski? : kategoria podmiotowości w dyskursie prawnym z punktu widzenia feministycznej jurysprudencji / Lidia Rodak. // W: O czym mówią prawnicy, mówiąc o podmiotowości. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015. - S. 60-73 2015

 • Justice and Objectivity as balancing principles / Lidia Rodak, Piotr Żak. // Wroc. Review Law, Adm. Econ. - Vol. 5, nr 1 (2015), s. 79-94 2015

 • Objectivity as coherenc in practical discourse / Lidia Rodak. // W: The rule of law and the challenges to jurisprudence : selected papers presented at the Fourth Central and Eastern European Forum for Legal, Political and Social Theorists, Celje, 23-24 March 2012. - Frankfurt am Main : PL Academic Research, 2014. - S. 65-88 2014

 • "Are we all feminists now?" : wyzwania ze strony Feministycznej Jurysprudencji wobec tradycyjnej teorii prawa / Lidia Rodak. // Arch. Filoz. Prawa Filoz. Społecz. - 2014, nr 1, s. 67-76 2014

 • Feministyczna jurysprudencja / Lidia Rodak. // W: Leksykon socjologii prawa. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013. - S. 50-63 2013

 • Pamięciowa nauka prawa : w poszukiwaniu straconego czasu / Lidia Rodak, Michał Kiełb. // Prawo Więź. - 2013, nr 4, s. 72-86 2013

 • Gender justice and the concept of personhood in law / Lidia Rodak. // W: Human rights, democracy, rule of law and contemporary social challenges in complex societes : XXVI World Congress of Philosophy of Law and Social Philosophy. - Belo Horizonte : Editora Forum, 2013. - S. 596 2013

 • Conforming intepretation : a case study of Polish Jurisprudence / Agnieszka Bielska-Brodziak, Lidia Rodak. // W: Free movement of goods and persons across the Polish - Czech - Slovak borders : legal differences and similarities. - Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, 2012. - S. 40-48 2012

 • Więcej niż można się spodziewać / Lidia Rodak. // Prawo Więź. - 2012, nr 2, s. 109-115 2012

 • Solidaryzm i/jako obiektywizm / Lidia Rodak. // W: Idea solidaryzmu we współczesnej filozofii prawa i polityki. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2012. - S. 23-45 2012

 • Objectivity of legal facts from semantic point of view / Lidia Rodak. // Stud. Log. Gramm. Rhetor. - T. 28 (2012), s. 127-147 2012

 • Jak badać wiele obiektywności? : przyczynek do dyskusji nad metodologią prawno-porównawczych badań orzecznictwa / Lidia Rodak, Mateusz Stępień. // W: Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych?. - Warszawa : C.H. Beck, 2012. - S. 274-280 2012

 • Objective interpretation as conforming interpretation / Lidia Rodak. // Onati Socio-Leg. Ser. (Online). - Vol. 1, no. 9 (2011) 2011

 • Epistemologia, aktywizm sędziowski i dwie tradycje prawa / Adam Czarnota, Lidia Rodak. // W: Dyskrecjonalność w prawie : materiały XVIII Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Teorii i Filozofii Prawa, Miedzeszyn k. Warszawy 22-24 września 2008 r. - Warszawa : LexisNexis, 2010. - S. 223-231 2010

 • [Practical reason in law and morality - recenzja] / Lidia Rodak. // Sil. J. Leg. Stud. - Vol. 2 (2010), s. 131-134 2010

 • [Our knowledge of the law - recenzja] / Lidia Rodak. // Sil. J. Leg. Stud. - Vol. 1 (2009), s. 126-128 2009

 • The Concept of State in the Light of Different Conception of Objectivity / Lidia Rodak. // Jogelm. Szle. - 2008, no. 3, s. 10 2008

 • Universal language of law? / Lidia Rodak. // Humanitas J. Eur. Stud. - No. 2 (2008), s. 9-26 2008

 • Sprawiedliwość jako reguła rozstrzygania kolizji zasad : nielogistyczny model stosowania prawa / Lidia Rodak, Piotr Żak. // W: Rozdroża sprawiedliwości we współczesnej myśli filozoficznoprawnej. - Toruń : Wydawnictwo A. Marszałek, 2008. - S. 275-288 2008

 • Różne rozumienia obiektywności w dyskursie prawniczym / Lidia Rodak. // W: W kręgu teorii prawa i zagadnień prawa europejskiego. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2007. - S. 80-94 2007

 • Pojęcie i koncepcje obiektywności / Lidia Rodak. // W: W kręgu teorii prawa i zagadnień prawa europejskiego. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2007. - S. 77-88 2007

 • Typy rozumienia obiektywności ze względu na sposoby wyróżniania faktów prawnych / Lidia Rodak. // De Doctrina Eur. - R. 3 (2006), s. 11-23 2006

 • Sprawiedliwość : co to znaczy / Lidia Rodak. // W: Szkice o państwie i polityce. [T.] 4. - Katowice : Koło Naukowe Politologów, 2004. - S. 197-204 2004

  O katedrze

  Katedra Teorii i Filozofii Prawa początkowo nosiła nazwę Katedry Teorii Państwa i Prawa, a pod obecną nazwą działa od 1989 roku. Od początku jej istnienia do roku 2005 kierował nią prof. dr hab. Józef Nowacki. Od 2005 roku stanowisko to zajmuje prof. dr hab. Zygmunt Tobor.

  Aktualnie Katedra zatrudnia kilku pracowników na stanowiskach adiunkt&oac...

  » czytaj więcej

  Z życia Katedry

   

  Uroczystości, spotkania, konferencje, wykłady

  » czytaj więcej

  Ogłoszenia

  ogłoszenia

  » czytaj więcej

  projekt i wykonanie: p.jakoktochce[at]gmail.com