dr hab. Agnieszka Bielska-Brodziak

Dyżur:

Dyżury odbywają się - jako Kierownika Studiów Stacjonarnych w środy od 15.00 do 16.00 w pokoju 2.4 - jako adiunkta (Dyżur Katedralny) w środy od 16.00 do 17.00 w pokoju 2.4.
Pokój: 2.4/3.7

CV:

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Odbyła aplikację prokuratorską, sędziowską oraz radcowską. Adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Śląskiego, radca prawny. Ekspert prawny Sejmu RP. Autorka kilkunastu publikacji podejmujących problematykę interpretacji prawa. Wykładowca studiów podyplomowych prawa medycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Jedna z inicjatorów Śląskiej Konferencji Prawno-Medycznej. Od kilku lat współpracuje ze Śląskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Radiologicznego. Pełni również funkcję Kierownika Stacjonarnych Studiów Prawniczych. Jest opiekunem pierwszego w Polsce Koła Naukowego Praw Zwierząt oraz pierwszej w kraju Sekcji Praw Zwierząt w Studenckiej Poradni Prawnej.

Publikacje:

Artykuły

 • Zdania odrębne w orzecznictwie podatkowym / Agnieszka Bielska-Brodziak, Zygmunt Tobor // Prz. Podat. - 2013, nr 9, s. 9-14
 • Reprezentacja a koszty podatkowe : sposoby rozumienia terminu reprezentacja w orzecznictwie / Agnieszka Bielska-Brodziak, Bronisława Jastrzębska // Prz. Orzecz. Podat. - 2011, nr 1, s. 7-13
 • Kilka uwag o wykładni prawa karnego / Agnieszka Bielska-Brodziak, Sławomir Tkacz, Zygmunt Tobor // Stud. Praw. - 2009, z. 3, s. 109-144
 • Zmiana w przepisach jako argument w dyskursie interpretacyjnym / Agnieszka Bielska-Brodziak, Zygmunt Tobor // Państ. Prawo. - 2009, z. 9, s. 18-32
 • Co każdy prawnik o słownikach wiedzieć powinien / Zygmunt Tobor, Piotr Żmigrodzki, Agnieszka Bielska-Brodziak // Prz. Sąd. - 2008, z. 7/8, s. 79-95
 • Glosa do wyroku WSA z dnia 18 maja 2009 r., I SA/Gl 1151/08 / Agnieszka Bielska-Brodziak // LEX (Online). - 2010
 • Glosa do wyroku WSA z dnia 22 lipca 2009 r., I SA/Po 492/09 / Agnieszka Bielska-Brodziak // LEX (Online). - 2010
 • Opis semantyczny leksemów w słowniku ogólnym i jego doniosłość prawna / Zygmunt Tobor, Piotr Żmigrodzki, Agnieszka Bielska-Brodziak // Jęz. Pol. (1919). - 2008, z. 1/2, s. 3-13
 • Wykładnia celowościowa prawa podatkowego według orzecznictwa sądów administracyjnych / Agnieszka Bielska-Brodziak // Kwart. Prawa Podat. - 2008, nr 2, s. 9-45
 • Wykładnia systemowa prawa podatkowego według orzecznictwa sądów administracyjnych / Agnieszka Bielska-Brodziak // Kwart. Prawa Podat. - 2008, nr 1, s. 9-46
 • Słowniki a interpretacja tekstów prawnych / Agnieszka Bielska-Brodziak, Zygmunt Tobor // Państ. Prawo. - 2007, z. 5, s. 20-33
 • Orzecznictwo NSA w sprawach podatkowych : językowa granica wykładni / Agnieszka Bielska-Brodziak // Radca Prawny. - 2006, nr 2, s. 78-87
 • Zarzut błędnej wykładni / Agnieszka Bielska-Brodziak // Ruch Praw. Ekon. Socjol. - 2006, z. 1, s. 69-80

Książki (w tym monografie, podręczniki, prace naukowe)

 • Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa : komentarz / red. Agnieszka Bielska-Brodziak : [aut.] Agnieszka Bielska-Brodziak, Jacek Gęsiak, Grzegorz Krawiec, Andrzej Matan, Sławomir Tkacz, Zygmunt Tobor, Aleksandra Wentkowska, Andrzej Wołowiec. - Stan prawny na 1 listopada 2011 r. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. - 471 s.. - (Praktyczne Komentarze Lex)
 • Interpretacja tekstu prawnego na podstawie orzecznictwa podatkowego / Agnieszka Bielska-Brodziak - Warszawa : Wolters Kluwer, 2009. - 272 s.

Niesamoistne części wydawnictwa - rozdziały w pracy zbiorowej

 • Conforming intepretation : a case study of Polish Jurisprudence / Agnieszka Bielska-Brodziak, Lidia Rodak // W: Free movement of goods and persons across the Polish - Czech - Slovak borders : legal differences and similarities. - Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, 2012. - s. 40-48
 • Materiały legislacyjne w dyskursie interpretacyjnym z perspektywy brytyjskiej, amerykańskiej, francuskiej, szwedzkiej i polskiej / Agnieszka Bielska-Brodziak // W: Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych?. - Warszawa : C.H. Beck, 2012. - s. 144-153
 • Solidarność jako termin prawny i jego funkcjonowanie w praktyce orzeczniczej / Agnieszka Bielska-Brodziak, Iwona Bogucka // W: Idea solidaryzmu we współczesnej filozofii prawa i polityki. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2012. - s. 186-235
 • Problemy z Alojzym / Agnieszka Bielska-Brodziak // W: Prawnicze dylematy interpretacyjne. - Toruń : Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2011. - s. 9-28
 • Jak odróżnić reprezentację od reklamy : w poszukiwaniu wskazówek / Agnieszka Bielska-Brodziak, Bronisława Jastrzębska // W: Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika. - Katowice : Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, 2010. - s. 5-22
 • O rodzajach argumentów interpretacyjnych / Agnieszka Bielska-Brodziak // W: Dyskrecjonalność w prawie : materiały XVIII Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Teorii i Filozofii Prawa, Miedzeszyn k. Warszawy 22-24 września 2008 r.. - Warszawa : LexisNexis, 2010. - s. 326-335
 • Autonomia prawa czy autonomia sędziego??? / Agnieszka Bielska-Brodziak, Zygmunt Tobor // W: Doradca Podatkowy obrońcą praw podatnika. - Katowice : Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, 2009. - s. 5-17
 • Kilka uwag o przyczynach rozbieżności interpretacyjnych / Agnieszka Bielska-Brodziak // W: Doradca Podatkowy obrońcą praw podatnika. - Katowice : Krajowa Izba Doradców Podatkowych, 2008. - s. 5-19
 • Kłopoty z definicjami legalnymi / Agnieszka Bielska-Brodziak // W: System prawny a porządek prawny. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2008. - s. 159-174
 • Pułapka jednoznaczności / Agnieszka Bielska-Brodziak // W: Studia z wykładni prawa. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Branta, 2008. - s. 11-29
 • O "specyfice" wykładni prawa podatkowego / Agnieszka Bielska-Brodziak // W: W kręgu teorii prawa i zagadnień prawa europejskiego. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2007. - s. 9-24

O katedrze

Katedra Teorii i Filozofii Prawa początkowo nosiła nazwę Katedry Teorii Państwa i Prawa, a pod obecną nazwą działa od 1989 roku. Od początku jej istnienia do roku 2005 kierował nią prof. dr hab. Józef Nowacki. Od 2005 roku stanowisko to zajmuje prof. dr hab. Zygmunt Tobor.

Aktualnie Katedra zatrudnia kilku pracowników na stanowiskach adiunkt&oac...

» czytaj więcej

Z życia Katedry

 

Uroczystości, spotkania, konferencje, wykłady

» czytaj więcej

Ogłoszenia

ogłoszenia

» czytaj więcej

projekt i wykonanie: p.jakoktochce[at]gmail.com