Katarzyna Grotkowska

CV:

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W latach 2012 - 2016 asystent w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa WPiA UŚ, od 2016 r. doktorantka w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego. W pracy naukowej interesuje się problematyką związaną z teorią wykładni prawa oraz paternalizmem prawa.  

Publikacje:

 1. Sankcje prawne jako źródło bodźców oddziałujących na proces decyzyjny człowieka, (współautorstwo z J. Niesiołowskim) Przegląd Prawa Publicznego, nr 1/2017, s.
 2. Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania na przykładzie projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (druk sejmowy nr 244 z 23.01.2012 r.), Przegląd Prawa Publicznego, nr 11/2016, s. 9 – 35
 3. Laws like a prescription?, Przegląd Prawa Publicznego, nr 7-8/2016, s. 82-91
 4. Analiza argumentu zdrowia publicznego w dyskusji nad legalizacją miękkich narkotyków (współautorstwo z mgr K. Kobylińskim), Acta Universitatis Lodziensis Folia Iuridica 76/2016, s. 63 - 76
 5. (Nie)paternalistyczna ochrona podmiotowości konsumenta? [w:] A. Bielska – Brodziak (red.), Co mówią prawnicy, mówiąc o podmiotowości, Katowice 2015, s. 154 – 170.
 6. Paternalizm prawa a hazard, Państwo i Prawo, nr 10 (2015), s. 42 – 56.
 7. Paternalizm w prawie administracyjnym [w:] L. Zacharko, A. Matan, D. Gregorczyk (red.), Administracja publiczna - aktualne wyzwania, Katowice 2015, s. 179 - 193. 
 8. Paternalizm jako jedna z reguł ingerencji w wolność - problemy definicyjne i klasyfikacyjne [w:] M. Andruszkiewicz, A. Breczko, S. Oliwniak (red.), Filozoficzne i teoretyczne zagadnienia demokratycznego państwa prawa, Białystok 2015, s. 227 - 238.
 9. Problematyka argumentu z linii orzeczniczej [w:] J. Karczewski, M. Żuralska (red.), Refleksyjność         w prawie. Inspiracje, Warszawa 2015, s. 53 - 66.
 10. Apteczka prawna. Lex bez łez, (współautor) red. K. Markiewicz, M. Szczocarz - Krysiak, Katowice 2014
 11. Dyrektywa w sprawie ADR w sporach konsumenckich, jako szansa na poprawę skuteczności dochodzenia roszczeń konsumenta [w:] A. Garnuszek, L. Mazur, A. Orzeł (red.) Quo vadis, arbitrażu?/Quo vadis, arbitration?, Warszawa 2013

 

 

Udział w programie Erasmus +

 

 1. 9 – 13 maja 2016 r. Universidad de Sewilla, temat zajęć: Architecture of Choice, oraz Law and Laziness. The Nudge Theory in Law and in Every-day Life
 2. 13 – 15 maja 2015 r. Universita di Bologna, temat zajęć: Legal Paternalism and The Nudge Theory

 

Czynny udział w konferencjach (data, miejsce, tytuł konferencji, tytuł wystąpienia):

1)      6 – 8 lipca 2017 r. Wrocław – XIII Zlot Filozoficzny, Neurokognitywne podstawy uzasadnienia paternalizmu

2)      2 czerwca 2017 r. Poznań – Poznańska teoria prawa. Recepcja i polemiki, Prawo jest (też) dla nie-prawników. Clara non sunt interpretanda

3)      27 – 28 kwietnia 2017 r. Wrocław – 9th Central and Eastern European Forum of Young Legal, Political and Social Theorists: Democracy, Academia and the Political, Legal paternalism – a part of populism or a necessary part of legislation?

4)      25 kwietnia 2017 r. Wrocław –„Przemoc wobec zwierząt”, Udział organizacji, której statutowym celem jest ochrona zwierząt w procesie – wybrane aspekty

5)      11 kwietnia 2017 r. Wrocław – „Instrumentalizacja prawa karnego”, Społeczne oczekiwania a paternalizm

6)      24 – 25 września 2016 r. Sosnowiec – „Prawo w konfrontacji z presją polityczną”, Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

7)      12 kwietnia 2016 r. Szczecin – „Wykładnia prawa. Zagadnienia teoretycznoprawne, filozoficznoprawne, dogmatycznoprawne”, Argumenty ustawodawcy uzasadniające przepisy paternalistyczne

8)      24 – 25 września 2015 r. Kroczyce – Konferencja: „Administracja publiczna – aktualne wyzwania”, Paternalizm w prawie administracyjnym

9)      6 – 9 września 2015 r. Poznań – VII Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa „Wymiary prawa”, Architektura wyboru

10)  24 kwietnia 2015 r., Łódź - "Czy zalegalizować? Prawne i etyczne problemy legalizacji narkotyków miękkich", 'Analiza argumentu zdrowia publicznego w dyskusji nad legalizacją miękkich narkotyków' (wspólnie z Konradem Kobylińskim)

11)  27 – 28 marca 2015 r., Sofia - 7th CEE Forum for Young Legal, Political and Social Theorists, When the state acts like a doctor. Is it paternalism in healthcare policy?

12)  14 – 17 września 2014 r. Augustów, XXI Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa

 „Demokratyczne państwo prawa”, Paternalizm jako jedna z reguł ingerencji w wolność- problemy definicyjne i klasyfikacyjne

13)  4 – 6 września 2014 r. Brighton, “Critical Legal Studies: Power, Capital, Chaos”, Paternalism as an example of liberty limiting principle on the line of private law – public law distinction. Definition and classification

14)  12 – 14 września 2013 r. Białobrzegi, VI Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa „Refleksyjność w prawie”, Problematyka pojęcia >>linia orzecznicza<<

15)  4 – 5 kwietnia 2013 r. Warszawa, Międzynarodowa Konferencja Studencko – Doktorancka Quo vadis arbitrażu?, Dyrektywa w sprawie ADR w sporach konsumenckich jako szansa na poprawę skuteczności dochodzenia roszczeń konsumenta

16)  9 kwietnia 2013 r. Stalowa Wola, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Współczesna praworządność: wyzwania i dziania, Problem definiowalności pojęcia praworządność

O katedrze

Katedra Teorii i Filozofii Prawa początkowo nosiła nazwę Katedry Teorii Państwa i Prawa, a pod obecną nazwą działa od 1989 roku. Od początku jej istnienia do roku 2005 kierował nią prof. dr hab. Józef Nowacki. Od 2005 roku stanowisko to zajmuje prof. dr hab. Zygmunt Tobor.

Aktualnie Katedra zatrudnia kilku pracowników na stanowiskach adiunkt&oac...

» czytaj więcej

Z życia Katedry

 

Uroczystości, spotkania, konferencje, wykłady

» czytaj więcej

Ogłoszenia

ogłoszenia

» czytaj więcej

projekt i wykonanie: p.jakoktochce[at]gmail.com