dr Aleksandra Wilczyńska

CV:

  • magister prawa (2004 r.)
  • aplikacja sędziowska (2006 r. – 2009 r.)
  • egzamin sędziowski (2009 r.)
  • studia doktoranckie (2010 r. - 2013)

Publikacje:

- artykuł: „Interes w prawie samorządowym”, Wydawnictwo Humanitas

- artykuł: "Możliwość zestrzelenia obcego wojskowego oraz cywilnego statku powietrznego na tle polskich regulacji prawnych" (w:) Lotnictwo w doktrynach militarnych i działaniach zbrojnych XX i XXI wieku" (red. nauk. R. Barnik, B. Grenda, T. Zieliński), Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2013, s. 50-66

- artykuł: „Interes prawny radnego w rozumieniu art. 25a ustawy o samorządzie gminnym”, Samorząd Terytorialny 4/2013, s. 38-48

- artykuł „Interes publiczny jako podstawa partnerstwa publiczno-prywatnego” (w:) Partnerstwo publiczno-prywatne. Teoria i praktyka (pod red. Michała Kani), Warszawa 2013, s. 23-31

- glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 stycznia 2010 roku, sygn. akt II OSK 1865/09, Samorząd Terytorialny 9/2011, s. 84-89

- artykuł: „Charakter odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa z tytułu niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania”, Prokuratura i Prawo 4/2011, s. 51-64

- artykuł: „Interes prawny i jego granice w postępowaniu cywilnym” – Palestra, 9-10/2010, s. 31-43

- Humanitas Journal of European Studies – Special Edition (pod red. Aleksandry Wilczyńskiej i Tomasza Pietrzykowskiego), III/2009, s. 158

- artykuł: „Interes publiczny w prawie stanowionym i orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego”, Przegląd Prawa Handlowego nr 6/2009, s. 48-55

- artykuł: „Wokół definicji cywilnego nieposłuszeństwa” (w:) „W kręgu teorii prawa i zagadnień prawa europejskiego” (pod red. Tomasza Pietrzykowskiego), Sosnowiec 2007, s. 133-148

- artykuł: „Obywatelskie nieposłuszeństwo w szlachetnym celu?”, Rzeczpospolita nr 48 z dnia 25 - 26 lutego 2006 roku, Prawo co dnia C4

O katedrze

Katedra Teorii i Filozofii Prawa początkowo nosiła nazwę Katedry Teorii Państwa i Prawa, a pod obecną nazwą działa od 1989 roku. Od początku jej istnienia do roku 2005 kierował nią prof. dr hab. Józef Nowacki. Od 2005 roku stanowisko to zajmuje prof. dr hab. Zygmunt Tobor.

Aktualnie Katedra zatrudnia kilku pracowników na stanowiskach adiunkt&oac...

» czytaj więcej

Z życia Katedry

 

Uroczystości, spotkania, konferencje, wykłady

» czytaj więcej

Ogłoszenia

ogłoszenia

» czytaj więcej

projekt i wykonanie: p.jakoktochce[at]gmail.com