Adam Kanafek

CV:

Urodził się w 1963r. w Chybiu (powiat cieszyński). W 1982r. ukończył Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Czechowicach-Dziedzicach i podjął studia na Wydziale Transportu Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki, zakończone z 1987r. uzyskaniem stopnia magistra inżyniera transportu ze specjalnością organizacja i technika transportu. W tym samym roku podjął pracę zawodową na Polskich Kolejach Państwowych. Od 1992r. pracował w innych instytucjach. W latach 1992-1997 studiował prawo na Uniwersytecie Śląskim. Praca magisterska, której promotorem był prof. dr hab. Józef Nowacki, poświęcona była zagadnieniom techniki legislacyjnej. W latach 1997-1999 odbywał etatową aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim (później: Sądzie Okręgowym) w Bielsku-Białej. W 1999r. złożył egzamin sędziowski i został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Cieszynie. W 2003r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powołał go na stanowisko sędziego w Sądzie Rejonowym w Zawierciu. Od 2004r. orzeka w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, gdzie aktualnie nadto jest przewodniczącym Wydziału IX Karnego. Jest członkiem Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Ze względu na trwałą reorientację zawodową do zainteresowań prywatnych zalicza aktualnie trwające od dzieciństwa zainteresowanie kolejnictwem. Niewiele młodsze, ale wciąż żywe, jest zainteresowanie muzyką klasyczną (ze szczególną atencją w stosunku do Fryderyka Chopina); coraz rzadziej sięga do swych młodzieńczych fascynacji rockowych (Pink Floyd, Genesis). Chętnie bierze udział w otwartych publicznych dyktandach, dwukrotnie zdobywając tytuły wicemistrzowskie w dyktandach o zasięgu regionalnym (Skoczów 2005r., Czeski Cieszyn 2012r.).

Publikacje:

Artykuły:

- Sędzia bez praktyki?, Rzeczpospolita z 21 stycznia 2009r.

- Oceny okresowe sędziów na cenzurowanym, Rzeczpospolita z 16 października 2009r.

- Sądy po 20 latach od okrągłego stołu, Kwartalnik Krajowej Rady Sądownictwa z 2011r., Nr 2

- Prawo kontra wola polityczna. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 12.12.2012r. K 1/12, Kwartalnik Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” z 2013r., Nr 3 

O katedrze

Katedra Teorii i Filozofii Prawa początkowo nosiła nazwę Katedry Teorii Państwa i Prawa, a pod obecną nazwą działa od 1989 roku. Od początku jej istnienia do roku 2005 kierował nią prof. dr hab. Józef Nowacki. Od 2005 roku stanowisko to zajmuje prof. dr hab. Zygmunt Tobor.

Aktualnie Katedra zatrudnia kilku pracowników na stanowiskach adiunkt&oac...

» czytaj więcej

Z życia Katedry

 

Uroczystości, spotkania, konferencje, wykłady

» czytaj więcej

Ogłoszenia

ogłoszenia

» czytaj więcej

projekt i wykonanie: p.jakoktochce[at]gmail.com