Anna Rocławska

CV:

Magister prawa (WPiA UŚ, 2014) i filozofii (WNS UŚ, 2016).

W latach 2014 - 2016 zatrudniona na stanowisku asystenta w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa WPiA UŚ; od 2016 roku doktorantka w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa WPAiE UWr oraz w Instytucie Filozofii WNS UŚ.

Przygotowuje rozprawę doktorską na temat argumentacji z podwójnego skutku w dyskursie prawniczym.

Zainteresowania naukowe: filozofia prawa, filozofia działania, etyka, teorie interpretacji.

Lubi też góry. Poezję.

 

Kontakt: anna-ro@wp.pl

Publikacje:

A.  Rocławska.  2017.  „Stosuj  ustawy  i  rób  co,  chcesz? Pojęcie  niezawisłości a deontologiczny model cnót sędziowskich”. Folia Iuridica nr 78. s. 81-95.

 A. Rocławska. 2015. „Trwałość demokracji a pytanie o banalność zła sędziów o nieskazitelnych charakterach". Chorzowskie Studia Polityczne nr 9. s. 171-187.

A. Rocławska. 2015. „Czy polski ustawodawca wymaga od sędziów dzielności etycznej? Rozważania na tle ustawowego wymogu nieskazitelności charakteru”. Ogrody nauk i sztuk 2015 (5). s. 99-110.

 

O katedrze

Katedra Teorii i Filozofii Prawa początkowo nosiła nazwę Katedry Teorii Państwa i Prawa, a pod obecną nazwą działa od 1989 roku. Od początku jej istnienia do roku 2005 kierował nią prof. dr hab. Józef Nowacki. Od 2005 roku stanowisko to zajmuje prof. dr hab. Zygmunt Tobor.

Aktualnie Katedra zatrudnia kilku pracowników na stanowiskach adiunkt&oac...

» czytaj więcej

Z życia Katedry

 

Uroczystości, spotkania, konferencje, wykłady

» czytaj więcej

Ogłoszenia

ogłoszenia

» czytaj więcej

projekt i wykonanie: p.jakoktochce[at]gmail.com