Marek Suska

Dyżur:

poniedziałki 12.00-13.30
Pokój: 3.8

CV:

W 2015 roku na podstawie pracy magisterskiej o materiałach legislacyjnych ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji UŚ. Opiekun pomocniczy Koła Naukowego „Prawo i Bioetyka”. Odbywał praktyki zawodowe w Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach oraz w biurach legislacyjnych Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu.

Zainteresowania naukowe: problemy stanowienia prawa i jego wykładni, prawo administracyjne, etyka i bioetyka.

Publikacje:

Redakcja prac zbiorowych:
- T. Pietrzykowski, A. Bielska-Brodziak, K. Gil, M. Suska (red.), Urzędnik jako strażnik realizacji ustawowych obowiązków wobec zwierząt (w przygotowaniu);
- E. Olejarczyk, A. Kuc, M. Suska (red.), Aktualne problemy prawa gospodarowania odpadami, Katowice 2016.

Artykuły w pracach zbiorowych:
- M. Suska, Gmina a schronisko dla bezdomnych zwierząt (w:) T. Pietrzykowski, A. Bielska-Brodziak, K. Gil, M. Suska (red.), Urzędnik jako strażnik realizacji ustawowych obowiązków wobec zwierząt (w przygotowaniu);
- M. Suska, Zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego (w:) A. Gronkiewicz, A. Ziółkowska (red.), Rodzina w prawie administracyjnym, Katowice 2015;
- M. Suska, Komisja wspólna rządu i instytucji lub środowiska społecznego – próba definicji (w:) A. Łabno (red.), Polski model władzy wykonawczej na tle porównawczym, Katowice 2015;
- P. Sołtys, M. Suska, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa (w:) A. Gronkiewicz, A. Ziółkowska (red.), Agencje i podmioty podobne w strukturze administracji publicznej, Katowice 2013.

O katedrze

Katedra Teorii i Filozofii Prawa początkowo nosiła nazwę Katedry Teorii Państwa i Prawa, a pod obecną nazwą działa od 1989 roku. Od początku jej istnienia do roku 2005 kierował nią prof. dr hab. Józef Nowacki. Od 2005 roku stanowisko to zajmuje prof. dr hab. Zygmunt Tobor.

Aktualnie Katedra zatrudnia kilku pracowników na stanowiskach adiunkt&oac...

» czytaj więcej

Z życia Katedry

 

Uroczystości, spotkania, konferencje, wykłady

» czytaj więcej

Ogłoszenia

ogłoszenia

» czytaj więcej

projekt i wykonanie: p.jakoktochce[at]gmail.com