Paulina Konca

Dyżur:

wtorek, 8:30-9:30 kontakt: paulinakonca@gmail.com
Pokój: 3.8

CV:

Katowiczanka, absolwentka klasy dwujęzycznej hiszpańskiej w II LO im. M. Konopnickiej, kilkukrotna stypendystka Ministerstwa Edukacji Królestwa Hiszpanii. Posiada título de Bachiller. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Podczas studiów związana z Kołem Naukowym Prawa Rzymskiego. Po studiach rozpoczęła aplikację adwokacką. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół wykładni prawa, prawa hiszpańskiego, filozofii, kultury popularnej, postępowania karnego oraz relacji prawa i moralności. Prywatnie jest miłośniczką psów, a jej hobby to pisarstwo i flamenco.

Publikacje:

Rozdziały w pracach zbiorowych

- P. Konca, El recurso a la jurisprudencia como herramienta interpretativa en Polonia, "La construcción del precedente en el Civil Law”, Á. Núñez Vaquero, M. Gascón Abellán (red.), Barcelona 2020, s. 191-213.

- P. Konca, Formalne źródła prawa interpretacyjnego, "Studia nad formalnymi i nieformalnymi źródłami prawa", (red.) T. Barankiewicz, T. Barszcz, K. Motyka, J. Potrzeszcz, wyd. TN KUL, Lublin 2020, s. 129-141.

- P. Konca, Prawo a technologia. Zasada domniemania niewinności a dostęp mediów do procesu karnego w Polsce i Hiszpanii, "Prawo a nowe technologie", S. Tkacz, Z. Tobor (red.), Katowice 2019, s. 43-51.

- P. Konca, Understanding law. Interpretation of regulations that form climate law, album wydany po Climate Law & Governance Day 2018, red. M. Stryja. Katowice 2019. 

Artykuły w czasopismach

- P. Konca, Materiały legislacyjne w świetle prawa, praktyki orzeczniczej i poglądów doktryny z perspektywy polskiej i hiszpańskiej, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 2019 - 1, s. 38-50.

- P. Konca, Jurista como ”traductor” del lenguaje jurídico al lenguaje de los legos. Formulación comprensible de las motivaciones de resoluciones judiciales, Revista de Derecho Procesal 2019 - 1, La oralidad en el proceso, s. 295-311.

- P. Konca, Jawność postępowania karnego a prywatność jego uczestników w sprawach o przestępstwa na tle seksualnym. Aspekt prawnoporównawczy, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica 2018, 85, s. 101-118.

O katedrze

Katedra Teorii i Filozofii Prawa początkowo nosiła nazwę Katedry Teorii Państwa i Prawa, a pod obecną nazwą działa od 1989 roku. Od początku jej istnienia do roku 2005 kierował nią prof. dr hab. Józef Nowacki. Od 2005 roku stanowisko to zajmuje prof. dr hab. Zygmunt Tobor.

Aktualnie Katedra zatrudnia kilku pracowników na stanowiskach adiunkt&oac...

» czytaj więcej

Z życia Katedry

 

Uroczystości, spotkania, konferencje, wykłady

» czytaj więcej

Ogłoszenia

ogłoszenia

» czytaj więcej

projekt i wykonanie: p.jakoktochce[at]gmail.com