Marlena Drapalska-Grochowicz

Dyżur:

czwartek 12:45-13:45
Pokój: 3.8

CV:

Bielszczanka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UŚ. W okresie studiów brała czynny udział w pracach Koła Naukowego Praw Zwierząt UŚ. Pełniła funkcję koordynatora Sekcji Ochrony Praw Zwierząt działającej przy Studenckiej Poradni Prawnej UŚ. Doświadczenie zawodowe zdobywała w sądach, kancelariach adwokackich, Biurze Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz stowarzyszeniach charytatywnych.

Zainteresowania naukowe: filozofia prawa, stosunek prawa do moralności, bioetyka, prawo medyczne oraz prawa człowieka.

Prywatnie miłośniczka polskiej prozy współczesnej, sztuki oraz kina czeskiego.

Publikacje:

M. Drapalska-Grochowicz, Kilka uwag na tle statusu prawnego rodzin z wyboru, Studia Iuridica Toruniensia 2018, tom XXIII, s. 31-54

M. Drapalska-Grochowicz, Kilka uwag na tle statusu prawnego związków jednopłciowych w polskim ustawodawstwie, Młody Jurysta 2019, nr 2, s. 63-80.

M. Drapalska-Grochowicz, O dobrych i złych stronach „bliskości” w ustawie z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Medyczna Wokanda 2018, nr 10, s. 85-98.

M. Drapalska-Grochowicz, Zjawisko prostytucji - pomiędzy koniecznością a tabu ?, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica 2018, 85, s. 33-45.

O katedrze

Katedra Teorii i Filozofii Prawa początkowo nosiła nazwę Katedry Teorii Państwa i Prawa, a pod obecną nazwą działa od 1989 roku. Od początku jej istnienia do roku 2005 kierował nią prof. dr hab. Józef Nowacki. Od 2005 roku stanowisko to zajmuje prof. dr hab. Zygmunt Tobor.

Aktualnie Katedra zatrudnia kilku pracowników na stanowiskach adiunkt&oac...

» czytaj więcej

Z życia Katedry

 

Uroczystości, spotkania, konferencje, wykłady

» czytaj więcej

Ogłoszenia

ogłoszenia

» czytaj więcej

projekt i wykonanie: p.jakoktochce[at]gmail.com