Maria Pawińska

Dyżur:

-
Pokój: 3.8

CV:

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UŚ, Akademii Dyplomacji oraz Wydziału Filologicznego UŚ. Obecnie pracuje nad rozprawą doktorską dotyczącą sposobów tworzenia regulacji prawnych w duchu libertariańskiego paternalizmu. Lubi języki, filozofię, deabatę, muzykę, a najbardziej podróże.

 

Publikacje:

- Pawińska M.,Ograniczenie prawa do intymności w kontekście technologizacji życia codziennego,[w:] Prawo a nowe technologie, red. S. Tkacz, Z. Tobor, Katowice 2019, s. 76

 

- Pawińska M., Dopuszczalność gwałtu na humanoidalnym robocie, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Iuridica 86, 2019, s. 9

 

- Pawińska M., Millennialsi - inspiratorzy nieuchronnych zmian w środowisku akademickim w Polsce i na świecie, Ogrody Nauk i Sztuk, 2018 

 

 

Research Projects:

 

2020 - working on cost-benefit analysis alongside with professor Oren Perez and professor Yuval Feldman during the scientific visit in Bar-Ilan University, Ramat Gan, Israel

 

2019 - anti smog public policy designed for the city of Katowice, designed for Research Center for Public Policy and Regulatory Governance, UŚ

 

2019 - budget and plan of implementation of anti smog public policy, project designed for Research Center for Public Policy and Regulatory Governance, UŚ

 

 

Wystąpienia konferencyjne:

 

2020 - “How and when to use nudge as the best regulatory instrument”, presentation given on Brisbane on BEST 2020 Conference on Human Behavior & Decision Making, 13-14.02.2020

 

2020 - “Behavioral approach to pro-environmental public policy in the context of anti smog regulations”, presentation given in New York on XIV International Conference on Political Theory and Public Policy, 30-31.01.2020

 

2019 - “Implement anti smog policy based on nudge philosophy”, presentation given in Utrecht on international WINK Conference “Nudging and Beyond”, 19-20.06.2019

 

2018 - "Understanding Climate Law – Various Perspectives", presentation given in Katowice on the United Nations Climate Change International Conference COP 24: "Perspectives of making use of nudge in Polish anti-smog regulations"

 

2018 - „Państwo- społeczeństwo-kultura: formalne i nieformalne źródła prawa” [State-society-culture: formal and informal sources of law], presentation given in Lublin on the XIII National Congress of Departments of Theory and Philosophy of Law: "Nudge jako instrument prawodawcy" [Nudge as a regularory instrument]

 

2018 - “Prawo i Technologia. Teraźniejszość, przyszłość i wyzwania” [Law and Technology. The present, future and challenges], presentation given in Katowice on the National Scientific Conference “Granice ingerencji w prawo do prywatności w kontekście technologizacji intymności człowieka” [Limits of interference in the right to privacy in the context of the technologicalization of human intimacy]

 

2018 - "Prawa człowieka wobec wyzwań współczesnego świata” [Human rights in the face of the challenges of the modern world], presentation given in Kraków on the National Scientific Conference “Prawo hamulcem rozwoju osoby ludzkiej wobec postulatów transhumanizmu” [The law as a restraint of the development of the human person in the context of the postulates of transhumanism]

 

2017 - “Granice ingerencji w intymność człowieka. PRAWO. FILOZOFIA. MEDYCYNA” [Limits of interference in human intimacy. RIGHT. PHILOSOPHY. MEDICINE], presentation given in Łódź on the National Scientific Conference “Czy gwałt na humanoidalnym robocie można nazwać gwałtem w prawnokarnym rozumieniu tego terminu?” [Can rape on a humanoid robot be called violence in the criminal-law sense of the term?]

 

2017 - TALENTY 2017, presentation given in Wrocław on the National Scientific Conference “Millennialsi - inspiratorzy nieuchronnych zmian w środowisku akademickim w Polsce i na świecie” [Millennials - inspirers of inevitable changes in the academic environment in Poland and in the world]

 

2016 - “Wykładnia prawa, zagadnienia teoretycznoprawne, filozoficznoprawne i dogmatycznoprawne” [Legal interpretation, theoretical, philosophical, dogmatic and legal issues], presentation given in Szczecin on the National Scientific Conference “Czy korzystanie z Wikipedii przy dokonywaniu wykładni prawa przez polskie sądy powinno być dopuszczalne?” [Is the use of Wikipedia when interpreting the law by Polish courts should be acceptable?]

 

2016 - “Bioetyka i prawo - zawada dla postępu czy ostatnia reduta człowieczeństwa?” [Bioethics and law - a hindrance to progress or the last redoubt of humanity?], presentation given in Katowice on the National Scientific Conference “O niesłuszności wprowadzania do obrotu prawnego klauzuli sumienia” [About the unfairness of introducing the conscience clause into legal transactions]

 

 

 

O katedrze

Katedra Teorii i Filozofii Prawa początkowo nosiła nazwę Katedry Teorii Państwa i Prawa, a pod obecną nazwą działa od 1989 roku. Od początku jej istnienia do roku 2005 kierował nią prof. dr hab. Józef Nowacki. Od 2005 roku stanowisko to zajmuje prof. dr hab. Zygmunt Tobor.

Aktualnie Katedra zatrudnia kilku pracowników na stanowiskach adiunkt&oac...

» czytaj więcej

Z życia Katedry

 

Uroczystości, spotkania, konferencje, wykłady

» czytaj więcej

Ogłoszenia

ogłoszenia

» czytaj więcej

projekt i wykonanie: p.jakoktochce[at]gmail.com