Piotr S. Śmieja

Dyżur:


Pokój: 3.8

CV:

    W 2017 roku uzyskał stopień magistra prawa na Wydziale Prawa i Administracji UŚ, na podstawie obrony pracy pod tytułem: Teoria sprawiedliwości Chaima Perelmana – źródła oraz recepcja w Orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. W 2018 roku rozpoczął studia doktoranckie na tym samym Wydziale.

    Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół relacji między prawem i wartościami (między innymi: sprawiedliwością, wolnością, sumieniem). Doświadczenie zawodowe nabywał odbywając praktyki w sądzie rejonowym oraz kancelarii notarialnej.

      Tarnogórzanin. Interesuje się muzyką, literaturą, sztuką oraz pracami w drewnie.

Publikacje:

1. O koncepcji „istoty” wolności w Konstytucji RP oraz w wybranych orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego, w monografii: „Filozofia prawa wobec wyzwań współczesności”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (pozytywnie zrecenzowany, druk w 2021 r.),

2. Wpływ koncepcji sprawiedliwości Chaima Perelmana na dokonywane dzisiaj rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego, Zeszyty Naukowe KUL t. 63. nr 1, 2020, s. 103-119,

3. Sumienie w świetle obowiązujących przepisów prawa, Annales Universitas Marie Curie-Skłodowska Lublin-Polonica Vol. LXVII, 2, 2020, s. 201-219,

4. Niedościgniony ideał sprawiedliwości, „Filozofuj!”, dostęp online: https://filozofuj.eu/ piotr-smieja-niedoscigniony-ideal-sprawiedliwosci/, 2020 r.

O katedrze

Katedra Teorii i Filozofii Prawa początkowo nosiła nazwę Katedry Teorii Państwa i Prawa, a pod obecną nazwą działa od 1989 roku. Od początku jej istnienia do roku 2005 kierował nią prof. dr hab. Józef Nowacki. Od 2005 roku stanowisko to zajmuje prof. dr hab. Zygmunt Tobor.

Aktualnie Katedra zatrudnia kilku pracowników na stanowiskach adiunkt&oac...

» czytaj więcej

Z życia Katedry

 

Uroczystości, spotkania, konferencje, wykłady

» czytaj więcej

Ogłoszenia

ogłoszenia

» czytaj więcej

projekt i wykonanie: p.jakoktochce[at]gmail.com