Wojciech Maczuch

CV:

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Asystent w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Samorządu Doktorantów. Odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa medycznego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W pracy naukowej i zawodowej interesuje się tematyką prawa medycznego ze szczególnym uwzględnieniem telemedycyny. Jeden z inicjatorów Śląskiej Konferencji Medyczno-Prawnej. Członek kilku organizacji m.in. Europejskiego Towarzystwa Prawa Medycznego, Polskiego Towarzystwa Telemedycyny i e-Zdrowia oraz Krajowej Rady Aplikantów Adwokackich.

Publikacje:

1. W. Maczuch, Refleksyjność – źródło niepewności i wątpliwości w prawie. Na przykładzie zjawiska telemedycyny. [w:] J. Karczewski, M. Żuralska (red.) Refleksyjność w prawie inspiracje, Warszawa 2015, s. 81-99.

2.  A. Bielska-Brodziak, W. Maczuch, The Silesian Conference on Medicine and Law (The conference report, Katowice, Poland), Silesian Journal of Legal Studies nr 7/2015, s. 81-84.

3. W. Maczuch, Wybrane etyczne aspekty telemedycyny w świetle standardów konstytucyjnych, Prawo i Medycyna nr 3/2015, s. 27-53.

4. W. Maczuch, Hi-tech abortion: a legal perspective, The International Journal of Advanced Research nr 6/2016.

5. A. Bielska-Brodziak, W. Maczuch, The Silesian Conference on Medicine and Law (The conference report, Katowice, Poland), Silesian Journal of Legal Studies nr 8/2016.

 

Niektóre referaty wygłoszone na konferencjach: 

 

1.   VI Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa, Warszawa 12-14 września 2013

Referat: Zmiana relacji lekarz-pacjent w ujęciu etycznym

2.   Śląska Konferencja Radiologiczna, Szczyrk 17-18 maja 2014

Referat: Gender a ograniczenia prawne kobiet i mężczyzn w sporcie

3.   6th International Conference on e-Health, Lizbona 17-19 lipca 2014

Referat: Selected legal aspects of telemedicine and their legislative history in Poland

4.   21st World Congress for Medical Law, Coimbra 2-6 sierpnia 2015

Referat:  Abortion in relation to High-Tech. A comparison of legal regulations of the United States of America and selected countries of the European Union

5.  V Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Katowice 12-14 października 2015

Referat: Współczesne wyzwania telemedycyny – prawo, ekonomia, zdrowie

6.   XXII Konferencja Szkoleniowa Sekcji Elektrokardiologii i Telemedycyny PTK, Zakopane 2-5 marca 2016

Referat: The doctor will see you now – czyli status telekardiologii w świetle zmiany ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia

7.   Med-Trends Europejskie Forum Nowoczesnej Ochrony Zdrowia, Zabrze 18-19 marca 2016

Referat: Terapia szyta na miarę pacjenta. Co na to prawnik?

8.   41 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Kraków 2-4 czerwca 2016

Referat: Comparison of training of doctors specializing radiology in Poland and Latvia

 

O katedrze

Katedra Teorii i Filozofii Prawa początkowo nosiła nazwę Katedry Teorii Państwa i Prawa, a pod obecną nazwą działa od 1989 roku. Od początku jej istnienia do roku 2005 kierował nią prof. dr hab. Józef Nowacki. Od 2005 roku stanowisko to zajmuje prof. dr hab. Zygmunt Tobor.

Aktualnie Katedra zatrudnia kilku pracowników na stanowiskach adiunkt&oac...

» czytaj więcej

Z życia Katedry

 

Uroczystości, spotkania, konferencje, wykłady

» czytaj więcej

Ogłoszenia

ogłoszenia

» czytaj więcej

projekt i wykonanie: p.jakoktochce[at]gmail.com