Konrad Kobyliński

Dyżur:

Środa godz. 15.10-16.40 Kontakt: kobylinski.konrad@gmail.com
Pokój: 3.8

CV:

Urodził się w 1990 r. w Sosnowcu. W latach 2008 – 2013 studiował prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W latach 2010 - 2014 studiował filozofię w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych. Na podstawie pracy magisterskiej pt. „Implikatury w interpretacji prawniczej” napisanej pod kierownictwem prof. dr hab. Zygmunta Tobora uzyskał tytuł magistra prawa. Od 2013 roku jest uczestnikiem studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego pod kierownictwem prof. UŚ dr hab. Tomasza Pietrzykowskiego. Od 2015 r. jest doktorantem w Instytucie Filozofii i pod kierownictwem prof. dr hab Krzysztofa Wieczorka przygotowuje rozprawę na temat problemów związanych z ewolucyjnymi wyjaśnieniami genezy języka.

Zainteresowania naukowe dotyczą postaw sędziowskich, pragmatyki i filozofii języka, wykładni prawa, teorii ewolucji oraz współczesnej filozofii politycznej.

Pasjonuje się muzyką King Crimson, Ornette Colemana i Massive Attack; twórczością Stanleya Kubricka i Alejandro Jodorowsky’ego. W wolnych chwilach biega i gra na perkusji. Mieszka w Katowicach.

Kontakt: kobylinski.konrad@gmail.com

Publikacje:

1. K. Kobyliński, Rozważania o bezstronności na tle antropologii refleksyjnej Clifforda Geertza [w]: K.J. Kaleta, P. Skuczyński (red.), Refleksyjność w prawie. Konteksty i zastosowania. Warszawa 2015

2. K. Kobyliński, Podmiotowość w dyskursie z perspektywy pragmatycznej, [w]: A. Bielska - Brodziak (red.), Co mówią prawnicy mówią o podmiotowości, Katowice 2015 

3. Analiza argumentu zdrowia publicznego w dyskusji nad legalizacją miękkich narkotyków (współautorstwo z mgr K. Grotkowską), Acta Universitatis Lodziensis Folia Iuridica 76/2016, s. 63 - 764

4. K. Kobyliński, Czy prawa człowieka są/powinny być uniwersalne?, [w:] R. Koper (red.), Konstytucyjne podstawy ochrony praw człowieka, Katowice 2017, s. 13-25

5. K. Kobyliński, Z. Tobor, Po co prawnikom wiedza o implikaturach?, Kwartalnik Okręgowej Izby Radców Prwnych w Katowicach, Nr 1(13)/2017, s. 16-25

6. K. Kobyliński, The Polish Constitutional Court from an Attitudinal and Institutional Perspective before and after The Constitutional Crisis of 2015-2016, Wroclaw Review of Law, Administration and Economics, vol. 6(2), 2016, s. 94-107 

 

Referaty na konferencjach:

 

1) VI Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa, Warszawa 12 – 14 września 2013;

Referat: Rozważania o bezstronności na tle antropologii refleksyjnej Clifforda Geertza

2) Critical Legal Conference: Power, Capital, Chaos, Brighton 4 – 6 września 2014;

Referat: Constraints in Judicial Behaviour

3) XXI Zjazd Katedr Teorii I Filozofii Prawa, Augustów 14 – 17 września;

Referat: Demokratyczne państwo prawne w modelu postaw sędziowskich

4) Problem języka w filozofii i dyskursie społeczno – kulturowym, Katowice 9 grudnia 2014;

Referat: Czy relewancja komunikacji jest uzasadniona ewolucyjnie?

5) The 7th CEE Forum for Young Legal, Political and Social Theorists, Sofia 27 – 28 marca 2015;

Referat: Hard case as a conflict between judicial goals

6) 25 Years After the Transformation: Law & Legal Culture in CEE Between Continuity and Discontinuity, Brno 16 – 17 kwietnia 2015;

Referat: Decisions of the Polish Constitutional Tribunal after 25 years of transformation from the attitudinal perspective

7) Czy zalegalizować? Prawne i etyczne problemy legalizacji miękkich narkotyków, Łódź 24 kwietnia 2015;

Referat (wspólnie z mgr Katarzyną Grotkowską): Analiza argumentu zdrowia publicznego w dyskusji nad legalizacją miękkich narkotyków

8) The Fourth International Conference on Philosophy of Language and Linguistics PHILLANG, Łódź 14 – 16 maja 2015;

Referat: Evolutionary grounds for relevance theory

9) Język a poznanie. Epistemologiczny kontekst problem języka w dyskursie filozoficzno – kulturowym, Katowice 8 czerwca 2015;

Referat: Problemy naturalizmu przy wyjaśnianiu kooperatywnej genezy języka

10) 11th Philosophers’ Rally, Lublin 2-4 lipca 2015;

Referat: Evolution and the relevance theory

11) Critical Legal Conference 2015: ‘Law, Space and the Political’, Wrocław 3-5 września 2015;

Referaty: Liberating independence of judges in the frame of false law/politics dichotomy; False memory of the Rule of Law Idea

12) VII Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa, Poznań 6 – 9 września 2015;

Referat: Wymiar prawny i polityczny decyzji sędziowskich

13) X Polski Zjazd Filozoficzny, Poznań 15 – 19 września 2015;

Referaty: Modele zachowań sędziowskich; Ewolucyjne uzasadnienie dla zasady relewancji

O katedrze

Katedra Teorii i Filozofii Prawa początkowo nosiła nazwę Katedry Teorii Państwa i Prawa, a pod obecną nazwą działa od 1989 roku. Od początku jej istnienia do roku 2005 kierował nią prof. dr hab. Józef Nowacki. Od 2005 roku stanowisko to zajmuje prof. dr hab. Zygmunt Tobor.

Aktualnie Katedra zatrudnia kilku pracowników na stanowiskach adiunkt&oac...

» czytaj więcej

Z życia Katedry

 

Uroczystości, spotkania, konferencje, wykłady

» czytaj więcej

Ogłoszenia

ogłoszenia

» czytaj więcej

projekt i wykonanie: p.jakoktochce[at]gmail.com