Z życia Katedry

Członkowie Katedry na międzynarodowym Kongresie IVR.

Członkowie Katedry zaszczycili swoją obecnością XXVIII World Congress of the International Association for the Philosophy of Law and Social Philosophy (IVR), który odbył się w Lizbonie w dniach 17-21 lipca 2017 r.

Prof. dr. hab. Zygmunt Tobor i dr Mateusz Zeifert wygłosili referat pt. "Ways of Using Earlier Judicial Decisions by Polish Courts" w panelu poświęconym roli precedensu w porządku prawa stanowionego. Prof. dr. hab. Tomasz Pietrzykowski, wraz z dr Anną Budzanowską, wygłosili referat pt. "Lessons from the Dreyfus Affair" w panelu poświęconym związkom miedzy religią a prawoznawstwem.

 

15 listopada 2016 r. odszedł do nieba dla piesków niezawodny przyjaciel katedry Denver.


22-24 czerwca 2016 roku prof. UŚ dr hab. Tomasz Pietrzykowski oraz mgr Justyna Więcławek wzięli udział w IX Międzynarodowym Forum Etycznym pt. Etyka i odpowiedzialność, które odbyło się na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Doktorantka wygłosiła referat pt. „Etyczne minimum doświadczeń na zwierzętach oraz odpowiedzialność za jego niezachowanie”. 

 

10 czerwca 2016 r. prof. Tomasz Pietrzykowski wziął udział w międzynarodowej konferencji nauk społecznych w Kobe (Japonia) organizowanej przez International Academic Forum (IAFOR), na której wygłosił referat pt. "Non-Personal Subjects of Law".

 

8 czerwca 2016 r. mgr Katarzyna Grotkowska zajęła II miejsce w ogólnopolskim konkursie pt.: "Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania" współorganizowanym m. in. przez Wydawnictwo Wolters Kluwer i Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa "Fontes". Tytuł pracy: "Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania na przykładzie projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, druk sejmowy nr 244 z 23 stycznia 2012 r."

 

3-4 czerwca 2016 roku - mgr Anna Rocławska wzięła udział w Międzynarodowej Konferencji pt. Conflict, dialogue and the culture of unity w Lublinie (KUL) i wygłosiła referat pt. The clash of public and private interests and the question about inevitability of social conflicts.

 

23 maja 2016 roku – na WPiA odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona zwierząt w ujęciu interdyscyplinarnym ze szczególnym uwzględnieniem nauk prawnych” organizowana przez Koło Naukowe Praw Zwierząt UŚ. W konferencji wzięli udział przedstawiciele różnych dziedzin – między innymi prawnicy, lekarze weterynarii, kulturoznawcy i filozofowie. Referaty wygłosiły także doktorantki Katedry oraz członkinie Koła Naukowego Praw Zwierząt. 

 

9 - 13 maja 2016 r. - mgr Katarzyna Grotkowska w ramach programu Erasmus+ prowadziła zajęcia na Uniwersytecie w Sevilli na temat Architecture of Choice, oraz Law and Laziness. The Nudge Theory in Law and in Every-day Life.

 

9 maja 2016 roku - prof. UŚ dr hab. Tomasz Pietrzykowski oraz doktorantki Katedry – Karolina Gil Justyna Więcławek wzięli udział w seminarium „Moralny i prawny status zwierząt. Od reifikacji do upodmiotowienia” organizowanym przez Laboratorium Animal Studies - Trzecia Kultura przy Wydziale Filologicznym UŚ. Profesor Pietrzykowski wygłosił referat pt. „Podmiotowość prawna zwierząt”.

 

2 - 6.05.2016 r. – mgr Anna Rocławska miała przyjemność prowadzić zajęcia dla  studentów  w ramach programu Erasmus Programe for Teachers na  Wydziale Prawa w Brnie (Uniwersyt Masaryka, Czechy). Temat kursu: The Role of the Double Effect Reasoning in Law.

 

28 kwietnia 2016 roku – prof. UŚ dr hab. Tomasz Pietrzykowski, doktorantki Katedry – mgr Karolina Gil i mgr Justyna Więcławek oraz członkinie Koła Naukowego Praw Zwierząt wzięli udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Przyszłość prawnej ochrony zwierząt w Polsce”, która miala miejsce we Wrocławiu. Wydarzenie zostało zorganizowane przez bratnie Koło Naukowe Praw Zwierząt działające przy Katedrze Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

26 kwietnia 2016 roku – na WPiA miało miejsce otwarte spotkanie Koła Naukowego Praw Zwierząt, którego tematem była teologia zwierząt. Gośćmi specjalnymi spotkania byli mgr Grażyna Stanek – Czerny, pasjonatka praw zwierząt w myśli i kulturze chrześcijańskiej oraz ks. dr Roman Batorski – teolog. Bardzo dziękujemy wszystkim zgormadzonym za owocną dyskusję!

 

26 kwietnia 2016 rokuProf. dr hab. Zygmunt Tobor został dziadkiem Michałka (3.51 kg, 59 cm). Dziadek i Michałek czują się dobrze. Panie Profesorze serdecznie gratulujemy!:)

 

22 kwietnia 2016 r. -  dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski został laureatem Zielonego Czeku w kategorii „programy i akcje dotyczące ochrony przyrody”. Uroczysta gala odbyła się w katowickiej Wyższej Szkole Technicznej. „Zielone czeki” to nagrody przyznawane corocznie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla osób wyróżniających się w działalności proekologicznej na terenie województwa śląskiego. Serdecznie gratulujemy! 

 

12 kwietnia 2016 roku – asystenci, doktoranci i seminarzyści Katedry wzięli czynny udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Wykładnia prawa. Zagadnienia teoretycznoprawne, filozoficznoprawne, dogmatycznoprawne”, która miała miejsce w Szczecinie.

 

18 marca 2016 roku - mgr Wojciech Maczuch wziął udział w dyskusji panelowej dotyczącej medycyny personalizowanej i badań molekularnych podczas II edycji międzynarodowej konferencji „MedTrends 2016 – Europejskie Forum Nowoczesnej Ochrony Zdrowia" zorganizowanej przez Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Doktorant Katedry wygłosił referat pt. „Terapia »szyta na miarę« pacjenta. Co na to prawnik?”.

 

3 marca 2016 r.mgr Wojciech Maczuch uczestniczył w sesji posterowej poświęconej współczesnym wyzwaniom kardiologii podczas XVIII edycji Konferencji Sekcji Elektorkardiologii i Telemedycyny PTK, która odbyła się w Zakopanem. Doktorant Katedry przedstawił pracę dotyczącą oceny wpływu nowych technologii na otoczenie regulacyjne kardiologii. 

 

1 lutego 2016 roku Doktorantka Katedry, mgr Justyna Więcławek została powołana na członka Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Katowicach. W kompetencjach tego organu leży m. in. udzielenie zgody na dokonanie eksperymentów z udziałem zwierząt oraz jej cofnięcie. Kadencja komisji trwa 4 lata.

 

22 stycznia 2016 r. - prof. Tomasz Pietrzykowski wziął udział w dyskusji panelowej dotyczącej zmian prawa w Polsce zorganizowanej w Berlinie przez organizację Democracy Reporting International

 

18 grudnia 2015 r. – na WPiA miała miejsce kolejna konferencja z cyklu Dzień Edukacji na Rzecz Zwierząt. Konferencja odbyła się na zakończenie V edycji akcji charytatywnej Uniwersytet Pomaga, której celem jest zbiórka darów i środków pieniężnych dla okolicznych schronisk dla zwierząt. Organizatorami finału akcji byli Katedra Teorii i Filozofii Prawa oraz Koło Naukowe Praw Zwierząt, a uczestnikami uczniowie szkół partnerskich Uniwersytetu oraz studenci WPiA. W plenarnej części konferencji referaty wygłosiły m.in. doktorantki Katedry mgr Karolina Gil, mgr Kamila Siedlarz oraz mgr Justyna Więcławek. Na zakończenie konferencji odbył się happening zorganizowany przez Klub Gaja w ramach akcji „Jeszcze żywy karp”. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w obradach i otwarte serca, a darczyńcom za troskę o los zwierząt i wszystkie dary, jakie udało się zebrać w tym roku! DZIĘKUJEMY!

 

16 grudnia 2015 r. - odbyła się na WPiA otwarta debata na temat aktualnych wydarzeń pt: "Czy odwrót od państwa prawa? Demokracja, rządy prawa, wola większości". Moderatorem debaty był profesor dr hab. Zygmunt Tobor, Kierownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa WPiA UŚ, prelegentami: dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski oraz dr hab. Mariusz Jagielski. Zainteresowanie debatą przeszło najśmielsze oczekiwania organizatorów (i możliwości architektoniczne auli). Dziękujemy wszystkim uczestnikom, za wspaniałą atmosferę i niezwykłe zaangażowanie w dyskusję!

 

21 listopada 2015 r. - mgr Wojciech Maczuch uczestniczył w XVI edycji Śląskiej Konferencji Radiologicznej w Ustroniu zorganizowanej przez Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne. Doktorant Katedry wspólnie z bratem lek. Jarosławem Maczuchem wygłosili referat zatytułowany „For your eyes only - czyli status radiologa w świetle współczesnych metod obrazowania. Standardy medyczne i prawne”. 

 

21 listopada 2015 r. – mgr Justyna Więcławek uczestniczyła w szkoleniu dla kandydatów do lokalnych komisji etycznych ds. doświadczeń na zwierzętach, które zostało zorganizowane przez organizację ochrony zwierząt VIVA! Doktorantka poprowadziła fragment szkolenia w zakresie prawnych podstaw działania i możliwości członka komisji. Szkolenie odbyło się w Warszawie.

 

30 października 2015 r. – prof. UŚ dr hab. Tomasz Pietrzykowski, doktorantki Katedry, mgr Justyna Więcławek i mgr Kamila Siedlarz, oraz członkowie Koła Naukowego Praw Zwierząt odwiedzili jedną z wielu działających w Polsce „zwierzętarni”. Jest to obiekt, w którym utrzymywane są zwierzęta przeznaczone do wykorzystania w doświadczeniach naukowych, a także poddawane są obserwacji te z nich, które już w takich procedurach wzięły udział. Dla odwiedzających było to nietuzinkowe i niezwykle ciekawe przeżycie, które pozwoliło zapoznać się z tym, jak laboratoria naukowe działają od wewnątrz, a także zobaczyć na własne oczy i ocenić poziom dobrostanu zwierząt laboratoryjnych. Bardzo serdecznie dziękujemy pracownikom ośrodka naukowego za otwartość i chęć współpracy!

 

29 października 2015 r. - Prof. Tomasz Pietrzykowski oraz doktorantka Karolina Gil wzięli udział w seminarium naukowym prowadzonym przez Prof. Jeffa McMahana, który pełni obecnie funkcję White's Professor of Moral Philosophy na Uniwersytecie w Oksfordzie. Seminarium pt. "Eating animals the nice way" zostało zorganizowane w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. 


17 października 2015 r. – mgr Justyna Więcławek uczestniczyła w seminarium szkoleniowym dla kandydatów do lokalnych komisji etycznych ds. doświadczeń na zwierzętach zorganizowanym przez Fundację Prawnej Ochrony Zwierząt LEX NOVA. Doktorantka poprowadziła fragment szkolenia w zakresie prawnych aspektów nadzoru etycznego nad przeprowadzaniem doświadczeń na zwierzętach. Seminarium miało miejsce w SGGW w Warszawie.

 

14 października 2015 r. - podczas Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw odbył się panel dyskusyjny pt. „Współczesne wyzwania telemedycyny - prawo, ekonomia, zdrowie”. Gospodarzem panelu był Uniwersytet Śląski. Na prośbę JM Rektora, organizacji panelu podjęli się pracownicy Katedry. Moderatorem spotkania była dr Agnieszka Bielska-Brodziak, a jednym z uczestników dyskusji mgr Wojciech Maczuch


9 października 2015 r. – mgr Karolina Gil została laureatką III edycji konkursu „Polacy z werwą”. To prestiżowy plebiscyt, którego celem jest pokazanie największego potencjału naszego kraju – młodych utalentowanych Polaków. Inicjatorem i organizatorem plebiscytu jest PKN ORLEN. Doktorantka została nagrodzona w kategorii Ochrona Środowiska. Podczas uroczystej gali, która odbyła się 9 października 2015 roku w Teatrze Wielkim w Warszawie, odebrała czek na 50 tysięcy złotych, który to grant przeznaczy na dalszą walkę o prawa zwierząt i rozwój kariery zawodowej. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

5 października 2015 r. – prof. zw. dr hab. Zygmunt Tobor, dr hab. Sławomir Tkacz oraz dr Agnieszka Bielska-Brodziak w trakcie uroczystej inauguracji roku akademickiego na WPiA zostali wyróżnieni przez Jego Magnificencję Rektora za wyjątkowe osiągnięcia naukowe i organizatorskie. Kierownik Katedry, Profesor Tobor otrzymał nagrodę za uzyskanie tytułu profesora zwyczajnego, Profesor Tkacz natomiast otrzymał wyróżnienie za wspaniałą rozprawę habilitacyjną. Z kolei Pani Doktor Bielska-Brodziak została doceniona za ogromne zaangażowanie i pomysłowość w działaniach organizacyjnych. Serdecznie gratulujemy!

 

2-4 października 2015 r. - doktorant Wojciech Maczuch wziął udział V Konferencji Europejskiej Organizacji Prawa Medycznego w Pradze zatytułowanej „Health Law and Health Cross Border Care in Europe”.

 

2 października 2015 r. – prof. UŚ dr hab. Tomasz Pietrzykowski oraz doktorantki Katedry Karolina Gil i Justyna Więcławek wzięli udział w XIII konferencji naukowej z cyklu „Etyczne i prawne aspekty ochrony dobrostanu zwierząt” nt. KOEGZYSTENCJA CZŁOWIEKA I ZWIERZĄT WOLNO ŻYJĄCYCH WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE, zorganizowanej przez wrocławski Uniwersytet Przyrodniczy.

 

29 września 2015 r. - mgr Wojciech Maczuch uczestniczył w konferencji zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Telemedycyny i e-Zdrowia w Warszawie. Doktorant Katedry wygłosił referat pt. „The doctor will see you know - czyli telemedycyna w świetle nowelizacji ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia”.

 

21-22 września 2015 r. – mgr Justyna Więcławek wzięła udział w II Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej z cyklu „Człowiek — Inny/Obcy Byt” zatytułowanej ZWIERZĘ / JĘZYK / EMOCJE. Doktorantka Katedry wygłosiła referat pt. „Probówki z nogami” - historyczne i filozoficzne podstawy doświadczeń na zwierzętach a obecne regulacje prawne w tym zakresie.

 

15-19 września 2015 r. – prof. UŚ dr hab. Tomasz Pietrzykowski, mgr Konrad Kobyliński i mgr Anna Rocławska wzięli czynny udział w Zjeździe Filozoficznym w Poznaniu. Prof. UŚ dr hab. Tomasz Pietrzykowski wygłosił referat pt. Filozoficzne podstawy podmiotowości prawnej – nieuchronna rewolucja? , mgr Konrad Kobylinski pt. Modele zachowań sędziowskich  oraz pt. Ewolucyjne uzasadnienie dla zasady relewancji, a mgr Anna Rocławska pt. Stosuj ustawy i rob co, chcesz? Krytyczna analiza pojęcia „niezawisłości” a perspektywa deontologii cnot sędziowskich.

 

7-9 września 2015 r. – prof. UŚ dr hab. Tomasz Pietrzykowski oraz mgr Justyna Więcławek uczestniczyli w IV Konferencji Polskiego Towarzystwa Nauk o Zwierzętach Laboratoryjnych „Zwierzęta w badaniach naukowych”, która miała miejsce w SGGW w Warszawie.

 

6-9 września 2015 r. – Młodzi pracownicy oraz doktoranci Katedry wzięli udział w VII Zjeździe Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa, który odbył się w Poznaniu. Każdy z nich wygłosił referat związany z zakresem swoich zainteresowań. Zjazd obfitował w niezwykłe doświadczenia intelektualne, ale i towarzyskie.

 

3- 6 września 2015 r.dr Lidia Rodak, mgr Anna Rocławska, mgr Konrad Kobyliński uczestniczyli w Critical Legal Conference we Wrocławiu. Mgr Anna Rocławska wygłosiła referat pt. Space of creative legal argumentation in hard cases. The analysis of the doctrine of double effect (DDE). Natomiast mgr Konrad Kobyliński przedstawił dwa referaty: Liberating independence of judges in the frame of false law and politics dichotomy oraz False memory of the rule of law idea.

 

2-6 sierpnia 2015 r. - mgr Wojciech Maczuch uczestniczył w XXI Konferencji Międzynarodowej Organizacji Prawa Medycznego w Coimbrze. Doktorant Katedry wygłosił referat pt. „Abortion in relation to hitech. A comprasion of legal regulations of the United States of America and selected countries of the European Union”.

 

11 czerwca 2015r. – na WPiA UŚ odbyło się ogólnopolskie seminarium naukowe pt. „Dziś i jutro doświadczeń na zwierzętach”. Jego organizatorami byli nasza Katedra oraz Koło Naukowe Praw Zwierząt. Wobec uchwalenia nowej ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych i edukacyjnych, celem seminarium było postawienie pytań o to, na ile stan obecnej ochrony zwierząt doświadczalnych można uznać za docelowy i zadowalający, a na ile za jedynie kolejny krok postępu w ochronie zwierząt laboratoryjnych. Zastanawialiśmy się jakie wady i zalety cechują nowo ukształtowany stan prawny. Ze względu na przybycie specjalistów z całego kraju, dyskusja na temat etycznych, prawnych i naukowych uwarunkowań doświadczeń była tym bardziej owocna i wielopłaszczyznowa. Wszystkim uczestnikom spotkania serdecznie dziękujemy!

 

8 czerwca 2015 r. - mgr Konrad Kobyliński wziął udział w konferencji "Język a poznanie. Epistemologiczny kontekst problemu języka w dyskursie
filozoficznokulturowym", która odbyła się w Katowicach. Wygłosił referat pt. "Problemy naturalizmu przy wyjaśnianiu kooperatywnej genezy języka".

 

6 czerwca 2015 r. - w sobotni wieczór prof. zw. dr hab. Zygmunt Tobor miał przyjemność oglądać na stadionie w Berlinie zwycięstwo ukochanej drużyny w finale Ligi Mistrzów. Gratulujemy, Panie Profesorze!:)))))

 

3 czerwca 2015 r. - prof. UŚ dr hab. Tomasz Pietrzykowski na zaproszenie Zakładu Etyki i Zakładu Filozofii Politycznej i Społecznej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu wygłosił referat pt. Problem podmiotowości prawnej zwierząt" w ramach organizowanego w Instytucie Filozofii UAM cyklu seminariów "Potestas Iudicandi". 

 

2 czerwca 2015 - prof. UŚ dr hab. Tomasz Pietrzykowski wziął udział w roli recenzenta w publicznej obronie rozprawy doktorskiej Urszuli Zarosy pt. "Status moralny zwierząt. Kryterium odczuwania a potencjalność" w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego. 

 

1 czerwca 2015 r. - Członkowie Koła Naukowego Praw Zwierząt wraz z Opiekunami – dr Agnieszką Bielską-Brodziak i prof. UŚ dr hab. Tomaszem Pietrzykowskim mieli zaszczyt gościć w Prokuraturze Okręgowej w Gliwicach. Podczas spotkania Prokuratorzy przybliżyli problematykę ścigania sprawców przestępstw przeciwko dobru zwierząt, a także przedstawili statystyki na temat wykrywalności tych czynów.  Obalono także stereotyp o długotrwałym prowadzeniu spraw związanych z przestępstwami wobec zwierząt oraz o umarzaniu ich ze względu na "niską społeczną szkodliwość czynu". Zaprezentowano, że statystycznie często znęcanie wobec zwierząt towarzyszy psychicznemu znęcaniu wobec członków rodziny, czy szerzej – jest standardowym elementem zjawiska przemocy w rodzinie. Przybliżona została też problematyka CITES, czyli Konwencji Waszyngtońskiej kontrolującej transgraniczny handel różnymi gatunkami roślin i zwierząt oraz wytworzonymi z nich produktami, takimi jak egzotyczne pamiątki z wakacji. Spotkanie było udane pod każdym względem – przyczyniło się zarówno do poszerzenia wiedzy członków Koła, jak i pozwoliło na zapoczątkowanie współpracy z przedstawicielami Prokuratury.

 

28-29 maja 2015 r. na zaproszenie Katedry Teorii i Filozofii Prawa oraz Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego gościł na WPiA prof. Miodrag Jovanovic z Katedry Teorii, Filozofii i Socjologii Prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Belgradzie, który poprowadził cykl wykładów pt.:"Introduction into the Philosophy of International Law". Cykl składał się z trzech wykładów: International Law as a Subject of Legal Philosophy, Collectives as Right-Holders in International Law, Is There an International Right to Secession?

 

28 maja 2015 r. - doktorantka Katedry Justyna Więcławek wzięła udział w konferencji pt. "Stan ochrony zwierząt w Polsce". Konferencja miała miejsce w Warszawie, a jej organizatorami byli Najwyższa Izba Kontroli i Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jej przedmiotem było przedstawienie stanu faktycznego ochrony zwierząt, a zwłaszcza sposobu realizacji zadań organów administracji rządowej i samorządowej, prezentacja kontroli NIK, a przede wszystkim wymiania poglądów i sformułowanie wniosków w sprawie podjęcia działań służących poprawie dobrostanu zwierząt w Polsce.

 

25 maja 2015 r. - Dr hab. Sławomir Tkacz i doktorantka Wydziału Prawa i Administracji UŚ mgr Daria Danecka wzięli udział w spotkaniu naukowym zorganizowanym przez Katedrę Teorii i Filozofii Prawa UMCS, które było poświęcone problematyce "Odesłań w prawie administracyjnym".  W spotkaniu, w którym uczestniczyli zarówno przedstawicieli teorii i filozofii prawa jak i dyscyplin dogmatycznoprawnych, zgłoszono szereg cennych uwag odnoszących się do zagadnienia odesłań tekstowych i pozatekstowych w prawie administracyjnym.

 

22-23 maja 2015 r. - prof. UŚ dr hab. Tomasz Pietrzykowski wziął udział w międzynarodowym seminarium naukowym "Philosophy of Legal Philosophy" organizowanym przez Katedrę Teorii Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, na którym przewodniczył jednej z sesji oraz wygłosił ko-referat komentujący wystąpienie prof. J. Woleńskiego pt. "Naturalism and Legal Philosophy"

 

20 maja 2015 r. Katedra zorganizowała seminarium gościem którego był dr Bartosz Liżewski (Katedra Teorii i Filozofii Prawa UMCS). Przedmiot spotkania stanowiła problematyka "Operacjonalizacji ochrony praw człowieka w porządku Europejskiej Konwencji Praw Człowieka".

 

15-17 maja 2015 r. - mgr Wojciech Maczuch wziął udział w konferencji z okazji jubileuszu 60-lecia Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Radiologicznego, która odbyła się w Wiśle. Wygłosił na niej referat pt. "Ciekawy przypadek teleradiologii - klika uwag etycznych i prawnych"

 

13 - 15 maja 2015 r. - mgr Katarzyna Grotkowska w ramach programu Erasmus+ prowadziła zajęcia na Uniwersytecie w Bolonii na temat Legal Paternalism and The Nudge Theory

 

14-16 maja 2015 r. - mgr Konrad Kobyliński wziął udział w konferencji The Fourth International Conference on Philosophy of Language and Linguistics, która odbyła się w Łodzi. Wygłosił na niej referat: Evolutionary Grounds for Relevance Theory.

 

14 maja 2015 r. - dr Agnieszka Bielska-Brodziak otrzymała Laur Studencki UŚ w kategorii "Przyjaciel Studenta". Pani Doktor zwyciężyła wśród kilkunastu kandydatów i została wyróżniona za niezwykłą empatię, pogodę ducha oraz postawę prostudencką.

 

9/10 maja 2015 r. - Profesor dr hab. Tomasz Pietrzykowski, dr Agnieszka Bielska-Brodziak, doktorantka Katedry Justyna Więcławek oraz dwie studentki – członkinie Koła Naukowego Praw Zwierząt, Karolina Gil i Aleksandra Lis wzięli udział w konferencji naukowej pt. „Sprawiedliwość dla zwierząt”. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie „Otwarte Klatki” we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk i miało miejsce w Warszawie. Prof. dr hab. Pietrzykowski wygłosił szereg postulatów na temat podmiotowości prawnej zwierząt, natomiast dr Bielska-Brodziak, mgr Więcławek i Karolina Gil scharakteryzowały prawne problemy znęcania nad zwierzętami oraz możliwości doraźnego zapobiegania takim zachowaniom (zabezpieczenie zwierzęcia jako dowodu wg przepisów KPK oraz decyzja o tymczasowym odebraniu zwierzęcia).

 

7 maja 2015 r. - Dr hab. Sławomir Tkacz wziął udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Wiedza niezdyscyplinowana. Meandry międzyobszarowości" zorganizowanej przez Koło Naukowe WolnoMISHlicieli Uniwersytetu Śląskiego. W ramach prezentacji projektów badawczych studentów Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych UŚ oraz ich tutorów wraz z Panią Julią Gerlich wygłosił referat pt. "Czy sądy są stolicami prawa ?"

 

5/6 maja 2015 r. – Profesor dr hab. Tomasz Pietrzykowski wziął udział w konferencji naukowej organizowanej przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Redakcję „Przeglądu Filozoficznego” pt. „Ludzie i zwierzęta. Równoważenie interesów”. Wygłosił na niej referat pt. „Podmiotowość zwierząt z perspektywy filozofii prawa”. Drugiego dnia konferencji dołączyła również mgr Justyna Więcławek. Wydarzenie miało miejsce w Warszawie.


5 maja 2015 r. – doktorantka Katedry Justyna Więcławek wzięła udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Aktualne problemy prawa gospodarowania odpadami”. Na konferencji, która miała miejsce w Katowicach, mgr Więcławek wygłosiła referat pt. „Prawne zasady postępowania ze zwłokami zwierzęcymi i ich częściami”.

 

28 kwietnia 2015 r. – Profesor dr hab. Tomasz Pietrzykowski, mgr Justyna Więcławek oraz członkowie Koła Naukowego Praw Zwierząt: Karolina Gil, Klaudia Brończyk i Malwina Marek wzięli czynny udział w konferencji naukowej pt. „Prawa zwierząt w ujęciu filozoficznoprawnym”. Konferencja miała miejsce we Wrocławiu, a została zorganizowana przez Koło Naukowe Praw Zwierząt WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

24 kwietnia 2015 r. - mgr Katarzyna Grotkowska i mgr Konrad Kobyliński wzięli czynny udział w konferencji "Czy zalegalizować? Prawne i etyczne problemy legalizacji narkotyków miękkich" organizowanej przez Uniwersytet Łódzki, na której wygłosili wspólnie referat pt. 'Analiza argumentu zdrowia publicznego w dyskusji nad legalizacją miękkich narkotyków'.

 

24 kwietnia 2015 r. w auli im. prof. Witolda Zahorskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach odbyła się druga edycja Śląskiej Konferencji Medyczno - Prawnej. Idea konferencji będącej mostem komunikacji między światem prawa i medycyny stworzyli pracownicy Katedry Teorii i Filozofii Prawa dr Agnieszka Bielska - Brodziak oraz mgr Wojciech Maczuch. Celem tegorocznego spotkania była wymiana poglądów m. in. w zakresie opiniowania w sprawach błędów medycznych, transplantologii oraz problematyki różnicowania płci. Prof. dr hab. Tomasz Pietrzykowski wziął udział w panelu dyskusyjnym ekspertów nt: „Kontrowersje w transplantologii – problemy  na styku prawa i medycyny”. W konferencji zorganizowanej przez Samorządy Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji UŚ i SUM, Naczelną Radę Adwokacką oraz Śląska Izbę Lekarską wzięło udział ponad 400 lekarzy i prawników, w tym pracownicy i doktoranci naszej Katedry. Sztab organizacyjny tegorocznej edycji stanowiło zaledwie trzech doktorantów: mgr Wojciech Maczuch, lek. Michał Żorniak oraz lek. Aleksandra Antosz. Konferencja pokazała jak duże jest zapotrzebowanie na przedsięwzięcia umożliwiające nawiązanie zrozumiałego dyskursu między pozornie odległymi od siebie środowiskami prawników i lekarzy.

 

22 kwietnia 2015 r. - Koło Naukowe "Prawo i Bioetyka" wspólnie z Kołem Naukowym Prawa Medycznego UŚ zorganizowało spotkanie poświęcone problematyce zapłodnienia zewnętrznego przeprowadzanego metodą in vitro. Przyczynkiem do szerszej dyskusji stały się wystąpienia dwóch referentów. Z ramienia KN "Prawo i Bioetyka" wystąpił Opiekun Koła dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski, który wygłosił referat dotyczący etycznych kwestii rozwiązań zawartych w rządowym projekcie ustawy. Natomiast gościem Koła Naukowego Prawa Medycznego UŚ był ks. dr Grzegorz Ciuła, który przedstawił stanowisko etyki chrześcijańskiej.

 

22 kwietnia 2015 r. - Podczas uroczystej gali w Kinoteatrze Rialto w Katowicach wręczone zostały "Zielone Czeki 2015". To doroczna nagroda finansowa przyznawana z okazji „Dnia Ziemi”. Tegoroczną laureatką Zielonego Czeku w kategorii „działania popularyzatorskie i promocja postaw proekologicznych” została dr Agnieszka Bielska-Brodziak. „Zielone Czeki” przyznawane są przez kapitułę składającą się z ekspertów, pracowników naukowych oraz działaczy na rzecz ochrony środowiska i popularyzacji przyrody. Dr Bielska-Brodziak zwyciężyła 25 innych nominowanych i została wyróżniona za budowanie mostów i komunikacji między wolontariuszami działającymi na rzecz humanitarnej ochrony zwierząt a środowiskami prawniczymi.

 

21 kwietnia 2015 r. -  na zaproszenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego dr hab. Sławomir Tkacz  wspólnie z dr hab. Marzeną Kordelą (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) wziął udział w wykładzie - debacie zorganizowanej przez Trybunał Konstytucyjny w ramach cyklu Filozofia i teoria prawa pt. "Zasady prawa. Pojęcie i funkcje".

 

16 kwietnia 2015 r.  - Katedra zorganizowała  spotkanie dyskusyjne poprzedzone wykładem prof. Wojciecha Pisuli z Instytutu Psychologii PAN pt. "Podmiotowość z perspektywy psychologii".

 

16/17 kwietnia 2015 r. - doktoranci Katedry (mgr Konrad Kobyliński i mgr Anna Rocławska) wzięli czynny udział w międzynarodowej konferencji 25 YEARS AFTER THE TRANSFORMATION: LAW AND LEGAL CULTURE IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE BETWEEN CONTINUITY AND DISCONTINUITY w Brnie. Mgr Anna Rocławska wygłosiła referat pt. A judge with ‘unblemished character’ - the question about the banality of evil in Polish justice sys-tem before and after political transformation, a mgr Konrad Kobyliński wygłosił referat pt. Decisions of the Polish Constitutional Tribunal after 25 years of transformation from the attitudinal perspective.

Katedra Teorii i Filozofii Prawa

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Śląski
ul. Bankowa 11b
40-007 Katowice

pok. 3.6
pok. 3.7 tel. 32 359 13 39
pok. 3.8 tel. 32 359 16 91

O katedrze

Katedra Teorii i Filozofii Prawa początkowo nosiła nazwę Katedry Teorii Państwa i Prawa, a pod obecną nazwą działa od 1989 roku. Od początku jej istnienia do roku 2005 kierował nią prof. dr hab. Józef Nowacki. Od 2005 roku stanowisko to zajmuje prof. dr hab. Zygmunt Tobor.

Aktualnie Katedra zatrudnia kilku pracowników na stanowiskach adiunkt&oac...

» czytaj więcej

Z życia Katedry

 

Uroczystości, spotkania, konferencje, wykłady

» czytaj więcej

Ogłoszenia

ogłoszenia

» czytaj więcej

projekt i wykonanie: p.jakoktochce[at]gmail.com