Ogłoszenia

Pytania na egzamin Etyka w administracji publicznej dr Iwona Bogucka - 2015-01-26 09:24:19

Pytania na egzamin "Etyka w administracji publicznej”  prowadzący:  dr Iwona Bogucka

 1. Normy hipotetyczne i kategoryczne
 2. Etyka a moralność
 3. Koncepcja płaszczyzn myślenia moralnego
 4. Przedmiot i treść norm etyki zawodowej
 5. Rola społeczna jako wyznacznik obowiązków etycznych
 6. Etyka ogólna a etyka zawodowa (problem odrębności)
 7. Argumenty za kodyfikowaniem etyki zawodowej
 8. Przepisy ustrojowe administracji jako źródło obowiązków etycznych, wskaż te obowiązki
 9. Przepisy regulujące procedury administracyjne jako źródło obowiązków etycznych, wskaż te obowiązki
 10. Jakie znasz instrumenty stanowiące gwarancje realizacji zasad dobrej administracji
 11. Jakie znasz rodzaje odpowiedzialności pracowników administracji, omów jeden z nich.
 12. Odpowiedzialność dyscyplinarna (podstawy, rodzaje sankcji, organy orzekające)
 13. Odmowa wykonania bezprawnego polecenia
 14. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej
 15. Ograniczenia prywatności urzędnika
 16. Neutralność polityczna
 17. Konflikt interesów

dr hab. prof. UŚ Sławomir Tkacz

Katedra Teorii i Filozofii Prawa

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Śląski
ul. Bankowa 11b
40-007 Katowice

pok. 3.6
pok. 3.7 tel. 32 359 13 39
pok. 3.8 tel. 32 359 16 91

O katedrze

Katedra Teorii i Filozofii Prawa początkowo nosiła nazwę Katedry Teorii Państwa i Prawa, a pod obecną nazwą działa od 1989 roku. Od początku jej istnienia do roku 2005 kierował nią prof. dr hab. Józef Nowacki. Od 2005 roku stanowisko to zajmuje prof. dr hab. Zygmunt Tobor.

Aktualnie Katedra zatrudnia kilku pracowników na stanowiskach adiunkt&oac...

» czytaj więcej

Z życia Katedry

 

Uroczystości, spotkania, konferencje, wykłady

» czytaj więcej

Ogłoszenia

ogłoszenia

» czytaj więcej

projekt i wykonanie: p.jakoktochce[at]gmail.com