dr Lidia Rodak

Dyżur:

wtorek 15.50- 16.50
Pokój: 3.8

CV:

 • Absolwentka Prawa na WPiA US oraz Filozofii na WNS US. Studia doktoranckie na WPiA US oraz na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Gandawie. LLM European Academy of Legal Theory, Bruksela (2008). Obrona pracy doktorskiej pod kierunkiem prof. Zygmunta Tobora oraz prof. Marka van Hoecke pt. ‘Different Conceptions of Objectivity in Legal Discourse” (2009). Post-doc na Uniwersytecie w Palermo (2011-2012). Grant Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  “Mobilność plus” na realizację tematu badawczego „Objectivity In Legal Discourse. The Comparative Perspective” na Uniwersytecie w Palermo. Szkoła Trenerów Trwałego Rozwoju „Meritum” Katowice (2012-2013).  Zainteresowania badawcze koncentrują sie wokół zagadnień obiektywności i subiektywności w prawie, w szczególności zaś feministycznej jurysprudencji.

Publikacje:

Edited books:

 • Diverse Narratives of Legal Objectivity. An Interdisciplinary Perspective, V. Breda,/ L.Rodak, (eds.) Peter Lang, Series: Dia-Logos, Volume 19,  2016. 252 pp. ISBN 978-3-631-65343-2 hb.

 

Chapters in Edited Collections:

 

 • Structural Violence in Law and Its Gender Dimension. The Case of Polish Law, in: Law and Critique in Central Europe: Questioning the Past, Resisting the Present, Oxford: Counterpress 2016, ed. R. Mańko, C. Cercel, A. Sulikowski, p. 131 - 153.

 • Essentialism of a kind as necessary for law” In:  Diverse Narratives of Legal Objectivity. An Interdisciplinary Perspective, V. Breda,/ L.Rodak,(eds.) Peter Lang, Series: Dia-Logos, Volume 19,  2016.

 • Socjologia Prawa, rozdział 13, Wstęp do prawoznawstwa (Introduction to Law)/ Józef Nowacki, Zygmunt Tobor; [Sławomir Tkacz, Aleksandra Wentkowska, Agnieszka Bielska-Brodziak, Lidia Rodak, Iwona Bogucka]. 5. wyd. Warszawa: Wolters Kluwer, 2016. p. 344 - 365 s. (Seria Akademicka). - ISBN 978-83-8092-209-9

 • Racjonalny czyli męski? Kategoria podmiotowości w dyskursie prawnym z punktu widzenia feministycznej jurysprudencji (Rational, means male. The Feminist Interpretation of Legal Personhood) In: "Co mówią prawnicy mówiąc o podmiotowości" (What Lawyers Think while Speaking about Legal Personhood?) ed. A. Brodziak Bielska, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015.

 • “Objectivity as Coherence“, In:  Cserne, Péter / Könczöl, Miklós / Soniewicka, Marta (eds.): The Rule of Law and the Challenges to Jurisprudence. Selected Papers presented at the Fourth Central and Eastern European Forum for Young Legal, Political and Social Theorists, Celje, 23-24 March 2012. Frankfurt/Main et al. 2014, 148 pp. ISBN 978-3-631-64381-5 pb. Yearbook Peter Lang, 2013,  p.15

 • Leksykon Socjologii Prawa,  „Feministyczna Jurysprudencja”, (Feminist Jurisprudence), Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, M. Stępień, A. Kociołek – Pęksa (ed),  2013. p. 50-63.

 • Conforming intepretation: a case study of Polish Jurisprudence” / Agnieszka Bielska-Brodziak, Lidia Rodak, In: Free movement of goods and persons across the Polish - Czech - Slovak borders: legal differences and similarities. Katowice: Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, 2012. p. 40-48.

 • Lidia Rodak and Piotr Żak, "Sprawiedliwość jako reguła rozstrzygania kolizji zasad.Niesylogistyczny model stosowania prawa". (Justice like a rule deciding in the cases of clash of principles. Nonsylogistic model of applying law) In:  Rozdroża sprawiedliwości we współczesnej myśli filozoficznoprawnej" Ed. by B. Wojciechowski, M. J. Golecki,. A.Marszałek Toruń 2008. p. 275 – 288.

 •  Lidia Rodak, Adam Czarnota,  „Epistemologia, aktywizm sędziowski i dwie tradycje prawa”, (Epistemology, Judicial Activism and Two Legal Traditions, Ed. By T.Stawecki,  Warszawa, Lexis Nexis, 2010, p. 21-34.

 •  Lidia Rodak, Mateusz Stępień, Jak badać wiele obiektywności? Przyczynek do dyskusji nad metodologią prawno-porównawczych badań orzecznictwa Ed.by O. Nawrot, Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. s. 1-7.

 • Solidarity and/as Objectivity” in:  Idea solidaryzmu we współczesnej filozofii prawa i polityki.Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe, 2012. Ed. by Anna Labno, p. 23-45.

 

Refereed Articles:
 

 • Lidia Rodak, Piotr Żak, Justice and Objectivity as balancing principles, in: Wroclaw Review of Law, Administration & Economics, Vol 5, No 1, 2015; p. 79-94.

 • Dekonstrukcja podmiotu według feministycznej jurysprudencji (Deconstruction of Subject according to the Feminist Jurisprudence) in: PPiA 102, „Postanalityczna filozofia prawa”(Postanalitical Philosophy of Law), Wrocław 2015.

 • « Are we all feminist now ? Wyzwania ze strony Feministycznej Jurysprudencji wobec Tradycyjnej teorii prawa » (Are we all Feminist Now ? Challenges of Feminist Jurisprudence towards the Traditional  Legal Theory In: Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej (IVR),  Nr 1 (8), czerwiec 2014, Wolters Kluwer, p. 67-77.

 • Michał Kiełb, Lidia Rodak « Pamięciowa nauka prawa. W poszukiwaniu straconego czasu », (Model of memory learning. Searching for Lost time)  In : Prawo i Więź, (Law & Social Bonds), p. 72-86.  nr 2 2013, ISSN 1506-7513.

 • "Objectivity of Legal Facts from Semantic Point of View", Studies in Logic, Grammar and Rheoric (28) 41 2012. p. 127-147.

 • "Objective interpretation as conforming interpretation", Oñati Socio-Legal Series, v. 1, n. 9 (2011) – Autonomy and Heteronomy of the Judiciary in Europe, ISSN: 2079-5971 , p. 1-11.

 • "Universal language of Law?" Humanitas Journal of European Studies, December No 2., 2008. p. 9-26

 • "The Concept of State in the Light of Different Conception of Objectivity" in Journal of Legal Theory (Jogelmeleti Szemle HU ISSN 1588-080X) 2008/p. 10

 • „Rozne rozumienia  obiektywnosci w dyskursie prawniczym”, (“Various understandings of objectivity in legal discourse”) In: Sosonowiec, Oficyna Wydawnicza Humanitas, 2007, p.80-94.

 • “Typy rozumienia obiektywnosci ze wzglêdu na sposoby wyrozniania faktow prawnych”,(Various understandings of objectivity due to different fact in the case”)In: De Doctrina Europea  3/2006, p. 11-23.

Reviews:

 •  Review of book G. Pavlakos “Our knowledge of Law”, In: Silesian Journal of Legal Studies, No 1. 2009.

 •  Review of book N. MacCormick, Practical Reason in Law and Morality, In: Silesian Journal of Legal Studies, No 2. 2010.

 • Review of book Martin Krygier, “ Selznick“, Wiecej niz mozna sie spodziewac (“More than one can expect“) In: Prawo i Wiez nr 2, 2012, (Law and Social Bonds), p. 119-129.


 

 

  O katedrze

  Katedra Teorii i Filozofii Prawa początkowo nosiła nazwę Katedry Teorii Państwa i Prawa, a pod obecną nazwą działa od 1989 roku. Od początku jej istnienia do roku 2005 kierował nią prof. dr hab. Józef Nowacki. Od 2005 roku stanowisko to zajmuje prof. dr hab. Zygmunt Tobor.

  Aktualnie Katedra zatrudnia kilku pracowników na stanowiskach adiunkt&oac...

  » czytaj więcej

  Z życia Katedry

   

  Uroczystości, spotkania, konferencje, wykłady

  » czytaj więcej

  Ogłoszenia

  ogłoszenia

  » czytaj więcej

  projekt i wykonanie: p.jakoktochce[at]gmail.com