Z życia Katedry

W dniach 7-13 lipca 2019 r. prof. dr hab. Tomasz Pietrzykowski oraz nasze doktorantki – mgr Paulina Konca i mgr Marlena Drapalska-Grochowicz wzięli udział w the World Congress of the International Association for Philosophy of Law w Lucernie. Podczas Kongresu reprezentanci naszego Uniwersytetu wysłuchali wykładów plenarnych, uczestniczyli w wielu interesujących dyskusjach toczących się w różnych panelach, a także zaprezentowali po dwa wystąpienia, w których przedstawili wyniki prowadzonych przez siebie badań naukowcom z całego świata.

 

Profesor Tomasz Pietrzykowski podczas workshopu „(Legal) Animal Rights” przedstawił wystąpienie „Against Dignity. On the Foundations of the Legal Status of Animals”, natomiast w panelu „The Anarchist Critique of the State, the Law and Authority” wraz z Anną Budzanowską zaprezentował temat „Edward Abramowski’s Idea of Solidarity and Stateless Cooperation. A Polish Contribution to the Anarchist Thought”.

 

Magister Marlena Drapalska-Grochowicz zaprezentowała następujące wystąpienia: „The category of closeness in Polish legislation and jurisprudence. About alienation, potentiality and stereotypes” (special workshop „Legal Norms and Intimate Relationships”) oraz „Between the right to choose and the right to life? The influence of right-wing and left-wing groups on the legal status of abortion in Poland” (special workshop „Philosophical Perspectives on Women’s Human Rights”).

 

Magister Paulina Konca przedstawiła wystąpienia na następujące tematy: „Creating an interpretive law – indispensable or impossible?” (Working Group „Philosophy&Jurisprudence”) oraz „La referencia a la jurisprudencia como herramienta interpretative” (special workshop „La construcción del precedente en los sistemas de Civil Law”).

 

W wolnych chwilach uczestnicy Kongresu podziwiali uroki Szwajcarii, kraju gór, jezior i czekolady.

 

 

 

 

1 lipca 2019 roku: nasz kolega, Sławomir Piekarczyk, skutecznie obronił dziś swoją rozprawę doktorską, zatytułowaną „Układy zbiorowe pracy – analiza teoretycznoprawna”. Promotorem doktoranta był prof. Sławomir Tkacz. Gratulujemy sukcesu :)

 

24-26 czerwca 2019 roku: w Jabłonnej odbyła się IV Wiosenna Szkoła Bioetyki „Ciało w medycynie i bioetyce”, organizowana przez Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN oraz Centrum Bioetyki i Bioprawa Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas tego wydarzenia swoje bioetyczne horyzonty poszerzały również nasze doktorantki, Marlena Drapalska-Grochowicz oraz Paulina Konca. W Szkole wziął udział także nasz magistrant (a właściwie świeżo upieczony magister), Szymon Bokota.

 

 

17 czerwca 2019 roku: monografia dr hab. Agnieszki Bielskiej-Brodziak pt. „Śladami prawodawcy faktycznego. Materiały legislacyjne jako narzędzie wykładni prawa” otrzymała kolejną nagrodę – wyróżnienie w organizowanym przez „Państwo i Prawo” konkursie na najlepsze rozprawy habilitacyjne. Autorce serdecznie gratulujemy :)

 

28 maja 2019 roku: Rada Wydziału Prawa i Administracji UŚ podjęła uchwałę o nadaniu pani doktor Aleksandrze Wentkowskiej stopnia naukowego doktora habilitowanego na podstawie monografii „Quis custodiet Ipsos custodies? Skargi na działania Policji – konteksty prawnoporównawcze”. Pani profesor serdecznie gratulujemy :)

 

15 maja 2019 roku: z radością informujemy, że praca habilitacyjna A. Bielskiej-Brodziak, zatytułowana „Śladami prawodawcy faktycznego. Materiały legislacyjne jako narzędzie wykładni prawa” została nagrodzona drugim miejscem w konkursie na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych. Konkurs zorganizował Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, a monografia powstała w ramach finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki projektu pt. „Możliwości, wymogi i ograniczenia prawidłowego funkcjonowania historii legislacyjnej aktu prawnego jako narzędzia interpretacyjnego”. Pani Doktor serdecznie gratulujemy sukcesu i życzymy kolejnych :)

 

 

26 kwietnia 2019 roku doktoranci Katedry – Paulina Konca i Marek Suska – wygłosili referaty poświęcone problem wykładni prawa podczas V Konferencji „Prawo – religia – polityka”, która odbyła się na Uniwersytecie Wrocławskim. Z kolei dzień później swoją pracę poświęconą myśli Carla Schmitta zaprezentował kolejny z naszych doktorantów, Jakub Piwowarczyk.

 

 

21 kwietnia 2019 roku: Drodzy Studenci i wszyscy Przyjaciele Katedry, chcemy życzyć Wam, aby Wielkanoc była dla Was czasem zatrzymania, odpoczynku i refleksji, czasem radosnym i budzącym w sercu prawdziwą nadzieję. Wszystkiego dobrego!

Katedra Teorii i Filozofii Prawa

 

19 lutego 2019 roku Najwyższy Przedstawiciel Katedry uczestniczył w meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów: Liverpool-Bayern Monachium.

 

 

Z przyjemnością informujemy, że Kierownik naszej Katedry, prof. dr hab. Zygmunt Tobor otrzymał Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji.

 

19 stycznia 2019 odbyła się coroczna gala wręczenia Laurów Umiejętności i Kompetencji, której inicjatorem i organizatorem jest Regionalna Izba Gospodarcza. Jak wskazał Tadeusz Donocik, Honorowy Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz Przewodniczący Kapituły Laurów Umiejętności i Kompetencji, celem rozdania Laurów jest zwrócenie uwagi na autorytety i przypomnienie o uniwersalnych wartościach poprzez osoby, w których działaniach można je odnaleźć.

 

Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji prof. dr hab. Zygmunt Tobor otrzymał za:
- skuteczne kierowanie przez dwie kadencje Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego – w tym czasie Wydział w rankingu MNiSW został uznany za najlepszy wydział prawa w Polsce;
- wydanie wielu powszechnie znanych i nagradzanych publikacji, m.in. „Wstępu do prawoznawstwa” (kilkanaście wydań od 1984 r.), prac dotyczących praworządności i legalności, monografii „W poszukiwaniu intencji prawodawcy”, przełamującej panujący w nauce polskiej paradygmat rozważań o wykładni;
działalność samorządową m.in. jako Przewodniczący Rady Powiatu Tarnogórskiego.

 

Miło nam poinformować także, że nagrodzony został również prof. dr hab. Maksymilian Pazdan, który otrzymał Kryształowy Laur Kompetencji i Umiejętności.

 

Laureatom serdecznie gratulujemy!

 

 

20 grudnia 2018 r. pracownicy i doktoranci Katedry zebrali się przy jednym stole podczas spotkania wigilijnego. Wszystkim życzymy radosnych świąt Bożego Narodzenia :)

 

 

W dniu 12 grudnia br. Kapituła Konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę habilitacyjną, najlepszą pracę doktorską i najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego ku pamięci Stanisława Bukowieckiego wyłoniła laureatów i wyróżnionych w II Edycji Konkursu. Mamy przyjemność poinformować, że pierwszą nagrodę za najlepszą pracę doktorską otrzymała dr Karolina Paluszek, autorka rozprawy „Komparatystyka językowa jako narzędzie interpretacyjne TSUE” napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Zygmunta Tobora. Promotorem pomocniczym Karoliny była dr hab. Agnieszka Bielska-Brodziak. Serdecznie gratulujemy!

 

7 grudnia 2018 roku na WPiA UŚ odbyło się sympozjum naukowe „Advancing Law & Governance Contributions to Climate Action under the Paris Agreement”, będące jednym z wydarzeń towarzyszących katowickiemu szytowi klimatycznemu COP24. W konferencji tej wzięła udział silna grupa doktorantów naszej Katedry: Paulina Konca, Maria Pawińska oraz duet Marlena Drapalska-Grochowicz i Marek Suska. Doktoranci zaprezentowali wyniki swoich badań w formie posterów, a następnie wygłosili krótkie prezentacje w ramach panelu „Climate Law from Different Perspectives”. Moderatorem panelu była dr hab. Agnieszka Bielska-Brodziak.

 

 

30 listopada 2018 r. w Pałacu Larischa w Krakowie odbyła się konferencja „Kazimierz Opałek jako teoretyk prawa”, organizowana przez Katedrę Teorii Prawa oraz Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego w stulecie urodzin Kazimierza Opałka. Podczas konferencji prof. dr hab. Zygmunt Tobor, Kierownik Katedry, wygłosił referat pt. „Kazimierz Opałek o praworządności”. Podczas wystąpienia Profesor nawiązał także do postaci i naukowego dorobku prof. dr hab. Józefa Nowackiego. Spotkanie teoretyków prawa z całej Polski było nie tylko okazją do naukowej dyskusji, ale także do podzielenia się wspomnieniami na temat profesorów, którzy kształtowali pokolenia prawników.

 

22 listopada 2018 roku: w najnowszym numerze czsaopisma Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej (2018/2/17) ukazał się tekst autorstwa dr hab. Agnieszki Bielskiej-Brodziak i dra Mateusza Zeiferta pt. „Legislative Materials as a Tool for Solving Grammatical Problems in Statutory Interpretation”. Tekst łączy zainteresowania naukowe obojga autorów i porusza zagadnienie jak dotąd pomijane w teorii prawa.

 

Wielki sukces Katedry Teorii i Filozofii Prawa! 16 listopada 2018 roku opublikowano wyniki konkursu PRELUDIUM 15 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Do finansowania zostały zakwalifikowane trzy projekty badawcze doktorantów z naszego wydziału, z czego aż dwa to projekty doktorantek z naszej katedry – laureatkami konkursu zostały mgr Marlena Drapalska-Grochowicz i mgr Paulina Konca. Naszym doktorantkom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji ambitnych projektów badawczych!

 

W dniach 15-16 listopada 2018 r. pracownicy i doktoranci Katedry wzięli udział w projakościowej konferencji wydziałowej, która była okazją do szczegółowego omówienia oraz dyskusji na temat zmian, będących następstwem wejścia w życia nowej ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

26 października 2018 roku na Śląskim Uniwersytecie Medycznym miała miejsce druga część IV Śląskiej Konferencji Medyczno-Prawnej, poświęcona problematyce błędu medycznego.

 

W dniach 24-26 października 2018 roku na Uniwersytecie Pablo de Olavide w Sewilli odbyła się międzynarodowa konferencja “Jurilingüística II: Enfoques Interdisciplinarios en el Estudio de la Lengua y el Derecho”. Celem konferencji, organizowanej już po raz drugi, jest wzmocnienie relacji między lingwistami i prawnikami z całego świata. W konferencji czynny udział wzięła mgr Paulina Konca, która wygłosiła referat pt. „Jurista como ”traductor” del lenguaje jurídico al lenguaje de los legos. Formulación comprensible de las motivaciones de resoluciones judiciales” (“Prawnik jako tłumacz z języka prawnego na język laików. Zrozumiałe formułowanie uzasadnień orzeczeń sądowych”).

 

 

Mgr Justyna Knosała już po raz trzeci wzieła udział w cyklicznej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Praktyki wobec zwierząt organizowanej w Poznaniu. W tym roku konferencja odbyła się dniach 15-16 października 2018 roku. Doktorantka wygłosiła na niej referat pt. „Skuteczność prawnej ochrony zwierząt doświadczalnych – ewolucja regulacji dotyczących eksperymentowania na zwierzętach w Polsce”

 

Od 23 do 26 września 2018 roku pracownicy i doktoranci Katedry brali udział w XXIII Zjeździe Katedr Teorii i Filozofii Prawa. Była to dla nas przede wszystkim okazja do zaprezentowania wyników naszych badań – tak w formie referatów, jak i późniejszej zaciętej walki dialektycznej w trakcie dyskusji (oczywiście spisaliśmy na złoty medal). Za to w ramach dążenia do work-life balance pozwoliliśmy sobie na udział w muzyczno-tanecznych integracjach i podziwianie uroków Lublina. Pozdrawiamy serdecznie :)

 

 

8 czerwca 2018 roku na naszym Wydziale odbyła się pierwsza część IV Śląskiej Konferencji Medyczno-Prawnej. Tematem tej części były zagadnienia opiniowania sądowo-lekarskie i roli lekarzy jako biegłych. Członkami Komitetu Naukowego wydarzenia byli m.in. prof. Zygmunt Tobor oraz dr hab. Agnieszka Bielska-Brodziak, zaś członkami Komitetu Organizacyjnego – mgr Marlena Drapalska-Grochowicz, mgr Marek Suska i mgr Karolina Więckowska.

 

29 maja 2018 roku Rada Wydziału Prawa i Administracji UŚ zdecydowała o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego A. Bielskiej-Brodziak, na podstawie rozprawy zatytułowanej „Śladami prawodawcy faktycznego. Materiały legislacyjne jako narzędzie wykładni prawa”.

 

25 kwietnia 2018 roku Katedra zorganizowała debatę „Głos sumienia”, której celem było wieloaspektowe rozważanie kategorii sumienia w różnych dyscyplinach ludzkiej aktywności. Głosu sumieniu użyczyli mec. Roman Kusz (Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach), dr hab. Krzysztof Maliszewski (pedagog), dr Gabriela Muś (lekarz neurolog), ks. dr Grzegorz Strzelczyk (teolog) oraz prof. Wojciech Załuski (prawnik i filozof).

 

24 kwietnia 2018 roku gościem Katedry i Wydziału był prof. Marcin Matczak. W pierwszej kolejności Profesor podczas seminarium katedralnego zaprezentował tezy swojej najnowszej pracy poświęconej problematyce interpretacji prawniczej; następnie wygłosił zaś wykład pt. „Polska praworządność na rozdrożu”, poświęcony bieżącym polskim problemom ustrojowym.

 

15 marca 2018 roku odbyła się organizowana przez Katedrę debata pt. „Interpretacja jest wszystkim, co istnieje”. Celem wydarzenia było skonfrontowanie spojrzeń na interpretację w różnych dziedzinach wiedzy. Prelegenatami byli prof. Aleksander Nawarecki (interpretacja literacka), ks. dr Grzegorz Strzelczyk (interpretacja biblijna), prof. Marcin Trzęsiok (interpetacja muzyczna) oraz prof. Zygmunt Tobor (interpretacja prawnicza).

 

 

2 marca 2018 roku na naszym Wydziale miała miejsce konferencja informacyjno-edukacyjna pt. „Granice prawa, Miasto ludzi, miasto owadów. Nowoczesne zarządzanie środowiskiem miejskim”. Podczas tego wydarzenia członkowie KN Praw Zwierząt zaprezentowali wyniki swoich badań zatytułowane „Pszczoła jako zwierzę – prawne aspekty życia pszczół w miastach”. Członkami zespołu byli: Martyna Cichoń, Marlena Drapalska-Grochowicz, Julia Gerlich, Klaudia Krzysztowska, Alicja Michalec, Sandra Mikuła, Patrycja Rok, Marek Suska, Aleksandra Szczepańska, Weronika Szyszka oraz Karolina Więckowska. Pracami zespołu kierowała dr Agnieszka Bielska-Brodziak.

 

18 grudnia 2017 roku na WPiA odbyła się kolejna konferencja kończąca coroczną akcję charytatywną Uniwersytet Pomaga - Dzień Edukacji na Rzecz Zwierząt. Jak co roku jej organizatorami byli Katedra Teorii i Filozofii Prawa oraz Koło Naukowe Praw Zwierząt, a uczestnikami uczniowie szkół partnerskich Uniwersytetu oraz studenci WPiA. W plenarnej części konferencji referaty wygłosiły m.in. doktorantki Katedry mgr Karolina Gil, mgr Kamila Siedlarz oraz mgr Justyna Knosała. Zebrane koce, pościel oraz karmę przekazano potrzebującym schorniskom dla zwierząt. Dziękujemy!

 

17 listopada 2017 roku na Wydziale Prawa i Administracji UŚ odbyła się kolejna, trzecia już edycja Śląskiej Konferencji Medyczno-Prawnej. Tym razem wydarzenie to zostało poświęcone problematyce chorób zakaźnych i szczepień ochronnych. W Komitecie Organizacyjnym konferencji zasiadali m.in. prof. Zygmunt Tobor i dr Agnieszka Bielska-Brodziak.

 

5 października 2017 roku mgr Karolina Paluszek z powodzeniem obroniła swoją rozprawę doktorską pt. „Komparatystyka językowa jako narzędzie interpretacyjne Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej”. Promotorem Karoliny był prof. Zygmunt Tobor. Serdecznie gratulujemy!

 

W dniach 29-30 września 2017 roku w Poznaniu odbyła się kolejna Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Praktyki wobec zwierząt”. Czynny udział w konferencji wzięła mgr Justyna Knosała, która zaprezentowała referat pt. „Zasada udoskonalenia jako podstawa dobrostanu zwierząt doświadczalnych”

 

27 września 2017 roku na WPiA odbyło się zorganizowane siłami Katedry i Koła Naukowego Praw Zwierząt międzynarodowe seminarium naukowe pt. „Future of Animal Law in Europe”. Spotkanie umożliwiło dokonanie komparatystycznej analizy stanu ochrony prawnej zwierząt w wybranych krajach Europy oraz toczących się tam dyskusji nad najistotniejszymi kierunkami dalszego rozwoju tej dziedziny prawodawstwa. Spotkanie w Katowicach należy traktować jako kontynuację spotkań odbywających się od 2014 r. w ramach grupy badawczej EGALS (Eurogroup for Animal Law Studies). Dotychczasowe spotkania odbyły się w Barcelonie oraz w Strasbourgu. Polskę w tej grupie badawczej reprezentują pracownicy i doktoranci Katedry Teorii i Filozofii Prawa UŚ (obecni na obydwu dotychczasowych konferencjach tej grupy badawczej), jako jednej z nielicznych polskich uczelni realizującej badania naukowe i dydaktykę w odniesieniu do dynamicznie rozwijającej się w Europie i poza nią dziedziny „Animal Law”. 

 

W dniach od 3 do 5 września 2017 roku w Łagowie koło Zielonej Góry odbywał się VIII Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa „Granice prawa, granice w prawie”. Czynny udział w tym wydarzeniu wzięło siedmioro pracowników i doktorantów Katedry. Dr Mateusz Zeifert i mgr Karolina Paluszek byli moderatorami jednej z grup roboczych, obradującej pod nazwą „Interpretacja prawa, jej granice i ich przekraczanie”. Z kolei doktorantki Katedry Karolina Postel i Justyna Knosała utworzyły i moderowały grupę roboczą o nazwie "Prawne i etyczne granice nauki".

 

Członkowie Katedry na międzynarodowym Kongresie IVR.

Członkowie Katedry zaszczycili swoją obecnością XXVIII World Congress of the International Association for the Philosophy of Law and Social Philosophy (IVR), który odbył się w Lizbonie w dniach 17-21 lipca 2017 r.

Prof. dr. hab. Zygmunt Tobor i dr Mateusz Zeifert wygłosili referat pt. "Ways of Using Earlier Judicial Decisions by Polish Courts" w panelu poświęconym roli precedensu w porządku prawa stanowionego. Prof. dr. hab. Tomasz Pietrzykowski, wraz z dr Anną Budzanowską, wygłosili referat pt. "Lessons from the Dreyfus Affair" w panelu poświęconym związkom miedzy religią a prawoznawstwem.

 

16 grudnia 2016 roku na WPiA odbył się uroczysty finał VI edycji akcji charytatywnej dla zwierząt Uniwersytet Pomaga. Z tej okazji miała miejsce kolejna konferencja z cyklu Dzień Edukacji na Rzecz Zwierząt. Jej organizatorami byli Katedra Teorii i Filozofii Prawa oraz Koło Naukowe Praw Zwierząt, a uczestnikami uczniowie szkół partnerskich Uniwersytetu oraz studenci WPiA. W plenarnej części konferencji referaty wygłosiły m.in. doktorantki Katedry mgr Karolina Gil, mgr Kamila Siedlarz oraz mgr Justyna Knosała. 

 

15 listopada 2016 r. odszedł do nieba dla piesków niezawodny przyjaciel katedry Denver.

 

 

W dniach 21-22 października 2016 roku - prof. UŚ dr hab. Tomasz Pietrzykowski oraz mgr Justyna Knosała wzięli udział w międzynarodowej konferencji naukowej stowarzyszenia EGALS Journées droit et éthique de l'animal. Członkowie Katedry wygłosili w ramach konferencji referat pt. “Ritual Slaughter and Religious Freedom under the Polish law”

 

W dniach 30 września – 1 października 2016 roku w Poznaniu odbyła się ogólnopolska konferencja Praktyki wobec zwierząt. W konferencji wzięła udział mgr Justyna Knosała (Więcławek), która wygłosiła referat pt. „Problem kolizji ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych z innymi aktami prawnymi – wybrane aspekty”.

 

W dniach 18-21 września 2016 roku we Wrocławiu odbył się XXII Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa „Prawo – polityka – sfera publiczna”. Członkowie Katedry jak zwykle wykazali się aktywnością wzięli czynny udział w obradach. 

30 czerwca 2016 roku – na zaproszenie Najwyższej Izby Kontroli mgr Justyna Więcławek brała czynny udział w dyskusyjnym panelu ekspertów dotyczącym wykorzystania zwierząt w badaniach naukowych; tezy i wnioski wynikające z dyskusji mają zostać wykorzystane w trwającej kontroli NIK w tym zakresie.

 

 

22-24 czerwca 2016 roku prof. UŚ dr hab. Tomasz Pietrzykowski oraz mgr Justyna Więcławek wzięli udział w IX Międzynarodowym Forum Etycznym pt. Etyka i odpowiedzialność, które odbyło się na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Doktorantka wygłosiła referat pt. „Etyczne minimum doświadczeń na zwierzętach oraz odpowiedzialność za jego niezachowanie”. 

 

10 czerwca 2016 r. prof. Tomasz Pietrzykowski wziął udział w międzynarodowej konferencji nauk społecznych w Kobe (Japonia) organizowanej przez International Academic Forum (IAFOR), na której wygłosił referat pt. "Non-Personal Subjects of Law".

 

8 czerwca 2016 r. mgr Katarzyna Grotkowska zajęła II miejsce w ogólnopolskim konkursie pt.: "Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania" współorganizowanym m. in. przez Wydawnictwo Wolters Kluwer i Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa "Fontes". Tytuł pracy: "Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania na przykładzie projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, druk sejmowy nr 244 z 23 stycznia 2012 r."

 

3-4 czerwca 2016 roku - mgr Anna Rocławska wzięła udział w Międzynarodowej Konferencji pt. Conflict, dialogue and the culture of unity w Lublinie (KUL) i wygłosiła referat pt. The clash of public and private interests and the question about inevitability of social conflicts.

 

23 maja 2016 roku – na WPiA odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona zwierząt w ujęciu interdyscyplinarnym ze szczególnym uwzględnieniem nauk prawnych” organizowana przez Koło Naukowe Praw Zwierząt UŚ. W konferencji wzięli udział przedstawiciele różnych dziedzin – między innymi prawnicy, lekarze weterynarii, kulturoznawcy i filozofowie. Referaty wygłosiły także doktorantki Katedry oraz członkinie Koła Naukowego Praw Zwierząt. 

 

9 - 13 maja 2016 r. - mgr Katarzyna Grotkowska w ramach programu Erasmus+ prowadziła zajęcia na Uniwersytecie w Sevilli na temat Architecture of Choice, oraz Law and Laziness. The Nudge Theory in Law and in Every-day Life.

 

9 maja 2016 roku - prof. UŚ dr hab. Tomasz Pietrzykowski oraz doktorantki Katedry – Karolina Gil Justyna Więcławek wzięli udział w seminarium „Moralny i prawny status zwierząt. Od reifikacji do upodmiotowienia” organizowanym przez Laboratorium Animal Studies - Trzecia Kultura przy Wydziale Filologicznym UŚ. Profesor Pietrzykowski wygłosił referat pt. „Podmiotowość prawna zwierząt”.

 

2 - 6.05.2016 r. – mgr Anna Rocławska miała przyjemność prowadzić zajęcia dla  studentów  w ramach programu Erasmus Programe for Teachers na  Wydziale Prawa w Brnie (Uniwersyt Masaryka, Czechy). Temat kursu: The Role of the Double Effect Reasoning in Law.

 

28 kwietnia 2016 roku – prof. UŚ dr hab. Tomasz Pietrzykowski, doktorantki Katedry – mgr Karolina Gil i mgr Justyna Więcławek oraz członkinie Koła Naukowego Praw Zwierząt wzięli udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Przyszłość prawnej ochrony zwierząt w Polsce”, która miala miejsce we Wrocławiu. Wydarzenie zostało zorganizowane przez bratnie Koło Naukowe Praw Zwierząt działające przy Katedrze Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

26 kwietnia 2016 roku – na WPiA miało miejsce otwarte spotkanie Koła Naukowego Praw Zwierząt, którego tematem była teologia zwierząt. Gośćmi specjalnymi spotkania byli mgr Grażyna Stanek – Czerny, pasjonatka praw zwierząt w myśli i kulturze chrześcijańskiej oraz ks. dr Roman Batorski – teolog. Bardzo dziękujemy wszystkim zgormadzonym za owocną dyskusję!

 

26 kwietnia 2016 rokuProf. dr hab. Zygmunt Tobor został dziadkiem Michałka (3.51 kg, 59 cm). Dziadek i Michałek czują się dobrze. Panie Profesorze serdecznie gratulujemy!:)

 

22 kwietnia 2016 r. -  dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski został laureatem Zielonego Czeku w kategorii „programy i akcje dotyczące ochrony przyrody”. Uroczysta gala odbyła się w katowickiej Wyższej Szkole Technicznej. „Zielone czeki” to nagrody przyznawane corocznie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla osób wyróżniających się w działalności proekologicznej na terenie województwa śląskiego. Serdecznie gratulujemy! 

 

12 kwietnia 2016 roku – asystenci, doktoranci i seminarzyści Katedry wzięli czynny udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Wykładnia prawa. Zagadnienia teoretycznoprawne, filozoficznoprawne, dogmatycznoprawne”, która miała miejsce w Szczecinie.

 

18 marca 2016 roku - mgr Wojciech Maczuch wziął udział w dyskusji panelowej dotyczącej medycyny personalizowanej i badań molekularnych podczas II edycji międzynarodowej konferencji „MedTrends 2016 – Europejskie Forum Nowoczesnej Ochrony Zdrowia" zorganizowanej przez Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Doktorant Katedry wygłosił referat pt. „Terapia »szyta na miarę« pacjenta. Co na to prawnik?”.

 

3 marca 2016 r.mgr Wojciech Maczuch uczestniczył w sesji posterowej poświęconej współczesnym wyzwaniom kardiologii podczas XVIII edycji Konferencji Sekcji Elektorkardiologii i Telemedycyny PTK, która odbyła się w Zakopanem. Doktorant Katedry przedstawił pracę dotyczącą oceny wpływu nowych technologii na otoczenie regulacyjne kardiologii. 

 

1 lutego 2016 roku Doktorantka Katedry, mgr Justyna Więcławek została powołana na członka Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Katowicach. W kompetencjach tego organu leży m. in. udzielenie zgody na dokonanie eksperymentów z udziałem zwierząt oraz jej cofnięcie. Kadencja komisji trwa 4 lata.

 

22 stycznia 2016 r. - prof. Tomasz Pietrzykowski wziął udział w dyskusji panelowej dotyczącej zmian prawa w Polsce zorganizowanej w Berlinie przez organizację Democracy Reporting International

 

18 grudnia 2015 r. – na WPiA miała miejsce kolejna konferencja z cyklu Dzień Edukacji na Rzecz Zwierząt. Konferencja odbyła się na zakończenie V edycji akcji charytatywnej Uniwersytet Pomaga, której celem jest zbiórka darów i środków pieniężnych dla okolicznych schronisk dla zwierząt. Organizatorami finału akcji byli Katedra Teorii i Filozofii Prawa oraz Koło Naukowe Praw Zwierząt, a uczestnikami uczniowie szkół partnerskich Uniwersytetu oraz studenci WPiA. W plenarnej części konferencji referaty wygłosiły m.in. doktorantki Katedry mgr Karolina Gil, mgr Kamila Siedlarz oraz mgr Justyna Więcławek. Na zakończenie konferencji odbył się happening zorganizowany przez Klub Gaja w ramach akcji „Jeszcze żywy karp”. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w obradach i otwarte serca, a darczyńcom za troskę o los zwierząt i wszystkie dary, jakie udało się zebrać w tym roku! DZIĘKUJEMY!

 

16 grudnia 2015 r. - odbyła się na WPiA otwarta debata na temat aktualnych wydarzeń pt: "Czy odwrót od państwa prawa? Demokracja, rządy prawa, wola większości". Moderatorem debaty był profesor dr hab. Zygmunt Tobor, Kierownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa WPiA UŚ, prelegentami: dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski oraz dr hab. Mariusz Jagielski. Zainteresowanie debatą przeszło najśmielsze oczekiwania organizatorów (i możliwości architektoniczne auli). Dziękujemy wszystkim uczestnikom, za wspaniałą atmosferę i niezwykłe zaangażowanie w dyskusję!

 

21 listopada 2015 r. - mgr Wojciech Maczuch uczestniczył w XVI edycji Śląskiej Konferencji Radiologicznej w Ustroniu zorganizowanej przez Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne. Doktorant Katedry wspólnie z bratem lek. Jarosławem Maczuchem wygłosili referat zatytułowany „For your eyes only - czyli status radiologa w świetle współczesnych metod obrazowania. Standardy medyczne i prawne”. 

 

21 listopada 2015 r. – mgr Justyna Więcławek uczestniczyła w szkoleniu dla kandydatów do lokalnych komisji etycznych ds. doświadczeń na zwierzętach, które zostało zorganizowane przez organizację ochrony zwierząt VIVA! Doktorantka poprowadziła fragment szkolenia w zakresie prawnych podstaw działania i możliwości członka komisji. Szkolenie odbyło się w Warszawie.

 

30 października 2015 r. – prof. UŚ dr hab. Tomasz Pietrzykowski, doktorantki Katedry, mgr Justyna Więcławek i mgr Kamila Siedlarz, oraz członkowie Koła Naukowego Praw Zwierząt odwiedzili jedną z wielu działających w Polsce „zwierzętarni”. Jest to obiekt, w którym utrzymywane są zwierzęta przeznaczone do wykorzystania w doświadczeniach naukowych, a także poddawane są obserwacji te z nich, które już w takich procedurach wzięły udział. Dla odwiedzających było to nietuzinkowe i niezwykle ciekawe przeżycie, które pozwoliło zapoznać się z tym, jak laboratoria naukowe działają od wewnątrz, a także zobaczyć na własne oczy i ocenić poziom dobrostanu zwierząt laboratoryjnych. Bardzo serdecznie dziękujemy pracownikom ośrodka naukowego za otwartość i chęć współpracy!

 

29 października 2015 r. - Prof. Tomasz Pietrzykowski oraz doktorantka Karolina Gil wzięli udział w seminarium naukowym prowadzonym przez Prof. Jeffa McMahana, który pełni obecnie funkcję White's Professor of Moral Philosophy na Uniwersytecie w Oksfordzie. Seminarium pt. "Eating animals the nice way" zostało zorganizowane w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. 


17 października 2015 r. – mgr Justyna Więcławek uczestniczyła w seminarium szkoleniowym dla kandydatów do lokalnych komisji etycznych ds. doświadczeń na zwierzętach zorganizowanym przez Fundację Prawnej Ochrony Zwierząt LEX NOVA. Doktorantka poprowadziła fragment szkolenia w zakresie prawnych aspektów nadzoru etycznego nad przeprowadzaniem doświadczeń na zwierzętach. Seminarium miało miejsce w SGGW w Warszawie.

 

14 października 2015 r. - podczas Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw odbył się panel dyskusyjny pt. „Współczesne wyzwania telemedycyny - prawo, ekonomia, zdrowie”. Gospodarzem panelu był Uniwersytet Śląski. Na prośbę JM Rektora, organizacji panelu podjęli się pracownicy Katedry. Moderatorem spotkania była dr Agnieszka Bielska-Brodziak, a jednym z uczestników dyskusji mgr Wojciech Maczuch


9 października 2015 r. – mgr Karolina Gil została laureatką III edycji konkursu „Polacy z werwą”. To prestiżowy plebiscyt, którego celem jest pokazanie największego potencjału naszego kraju – młodych utalentowanych Polaków. Inicjatorem i organizatorem plebiscytu jest PKN ORLEN. Doktorantka została nagrodzona w kategorii Ochrona Środowiska. Podczas uroczystej gali, która odbyła się 9 października 2015 roku w Teatrze Wielkim w Warszawie, odebrała czek na 50 tysięcy złotych, który to grant przeznaczy na dalszą walkę o prawa zwierząt i rozwój kariery zawodowej. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

5 października 2015 r. – prof. zw. dr hab. Zygmunt Tobor, dr hab. Sławomir Tkacz oraz dr Agnieszka Bielska-Brodziak w trakcie uroczystej inauguracji roku akademickiego na WPiA zostali wyróżnieni przez Jego Magnificencję Rektora za wyjątkowe osiągnięcia naukowe i organizatorskie. Kierownik Katedry, Profesor Tobor otrzymał nagrodę za uzyskanie tytułu profesora zwyczajnego, Profesor Tkacz natomiast otrzymał wyróżnienie za wspaniałą rozprawę habilitacyjną. Z kolei Pani Doktor Bielska-Brodziak została doceniona za ogromne zaangażowanie i pomysłowość w działaniach organizacyjnych. Serdecznie gratulujemy!

 

2-4 października 2015 r. - doktorant Wojciech Maczuch wziął udział V Konferencji Europejskiej Organizacji Prawa Medycznego w Pradze zatytułowanej „Health Law and Health Cross Border Care in Europe”.

 

2 października 2015 r. – prof. UŚ dr hab. Tomasz Pietrzykowski oraz doktorantki Katedry Karolina Gil i Justyna Więcławek wzięli udział w XIII konferencji naukowej z cyklu „Etyczne i prawne aspekty ochrony dobrostanu zwierząt” nt. KOEGZYSTENCJA CZŁOWIEKA I ZWIERZĄT WOLNO ŻYJĄCYCH WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE, zorganizowanej przez wrocławski Uniwersytet Przyrodniczy.

 

29 września 2015 r. - mgr Wojciech Maczuch uczestniczył w konferencji zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Telemedycyny i e-Zdrowia w Warszawie. Doktorant Katedry wygłosił referat pt. „The doctor will see you know - czyli telemedycyna w świetle nowelizacji ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia”.

 

21-22 września 2015 r. – mgr Justyna Więcławek wzięła udział w II Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej z cyklu „Człowiek — Inny/Obcy Byt” zatytułowanej ZWIERZĘ / JĘZYK / EMOCJE. Doktorantka Katedry wygłosiła referat pt. „Probówki z nogami” - historyczne i filozoficzne podstawy doświadczeń na zwierzętach a obecne regulacje prawne w tym zakresie.

 

15-19 września 2015 r. – prof. UŚ dr hab. Tomasz Pietrzykowski, mgr Konrad Kobyliński i mgr Anna Rocławska wzięli czynny udział w Zjeździe Filozoficznym w Poznaniu. Prof. UŚ dr hab. Tomasz Pietrzykowski wygłosił referat pt. Filozoficzne podstawy podmiotowości prawnej – nieuchronna rewolucja? , mgr Konrad Kobylinski pt. Modele zachowań sędziowskich  oraz pt. Ewolucyjne uzasadnienie dla zasady relewancji, a mgr Anna Rocławska pt. Stosuj ustawy i rob co, chcesz? Krytyczna analiza pojęcia „niezawisłości” a perspektywa deontologii cnot sędziowskich.

 

7-9 września 2015 r. – prof. UŚ dr hab. Tomasz Pietrzykowski oraz mgr Justyna Więcławek uczestniczyli w IV Konferencji Polskiego Towarzystwa Nauk o Zwierzętach Laboratoryjnych „Zwierzęta w badaniach naukowych”, która miała miejsce w SGGW w Warszawie.

 

6-9 września 2015 r. – Młodzi pracownicy oraz doktoranci Katedry wzięli udział w VII Zjeździe Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa, który odbył się w Poznaniu. Każdy z nich wygłosił referat związany z zakresem swoich zainteresowań. Zjazd obfitował w niezwykłe doświadczenia intelektualne, ale i towarzyskie.

 

3- 6 września 2015 r.dr Lidia Rodak, mgr Anna Rocławska, mgr Konrad Kobyliński uczestniczyli w Critical Legal Conference we Wrocławiu. Mgr Anna Rocławska wygłosiła referat pt. Space of creative legal argumentation in hard cases. The analysis of the doctrine of double effect (DDE). Natomiast mgr Konrad Kobyliński przedstawił dwa referaty: Liberating independence of judges in the frame of false law and politics dichotomy oraz False memory of the rule of law idea.

 

2-6 sierpnia 2015 r. - mgr Wojciech Maczuch uczestniczył w XXI Konferencji Międzynarodowej Organizacji Prawa Medycznego w Coimbrze. Doktorant Katedry wygłosił referat pt. „Abortion in relation to hitech. A comprasion of legal regulations of the United States of America and selected countries of the European Union”.

 

11 czerwca 2015r. – na WPiA UŚ odbyło się ogólnopolskie seminarium naukowe pt. „Dziś i jutro doświadczeń na zwierzętach”. Jego organizatorami byli nasza Katedra oraz Koło Naukowe Praw Zwierząt. Wobec uchwalenia nowej ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych i edukacyjnych, celem seminarium było postawienie pytań o to, na ile stan obecnej ochrony zwierząt doświadczalnych można uznać za docelowy i zadowalający, a na ile za jedynie kolejny krok postępu w ochronie zwierząt laboratoryjnych. Zastanawialiśmy się jakie wady i zalety cechują nowo ukształtowany stan prawny. Ze względu na przybycie specjalistów z całego kraju, dyskusja na temat etycznych, prawnych i naukowych uwarunkowań doświadczeń była tym bardziej owocna i wielopłaszczyznowa. Wszystkim uczestnikom spotkania serdecznie dziękujemy!

 

8 czerwca 2015 r. - mgr Konrad Kobyliński wziął udział w konferencji "Język a poznanie. Epistemologiczny kontekst problemu języka w dyskursie
filozoficznokulturowym", która odbyła się w Katowicach. Wygłosił referat pt. "Problemy naturalizmu przy wyjaśnianiu kooperatywnej genezy języka".

 

6 czerwca 2015 r. - w sobotni wieczór prof. zw. dr hab. Zygmunt Tobor miał przyjemność oglądać na stadionie w Berlinie zwycięstwo ukochanej drużyny w finale Ligi Mistrzów. Gratulujemy, Panie Profesorze!:)))))

 

3 czerwca 2015 r. - prof. UŚ dr hab. Tomasz Pietrzykowski na zaproszenie Zakładu Etyki i Zakładu Filozofii Politycznej i Społecznej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu wygłosił referat pt. Problem podmiotowości prawnej zwierząt" w ramach organizowanego w Instytucie Filozofii UAM cyklu seminariów "Potestas Iudicandi". 

 

2 czerwca 2015 - prof. UŚ dr hab. Tomasz Pietrzykowski wziął udział w roli recenzenta w publicznej obronie rozprawy doktorskiej Urszuli Zarosy pt. "Status moralny zwierząt. Kryterium odczuwania a potencjalność" w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego. 

 

1 czerwca 2015 r. - Członkowie Koła Naukowego Praw Zwierząt wraz z Opiekunami – dr Agnieszką Bielską-Brodziak i prof. UŚ dr hab. Tomaszem Pietrzykowskim mieli zaszczyt gościć w Prokuraturze Okręgowej w Gliwicach. Podczas spotkania Prokuratorzy przybliżyli problematykę ścigania sprawców przestępstw przeciwko dobru zwierząt, a także przedstawili statystyki na temat wykrywalności tych czynów.  Obalono także stereotyp o długotrwałym prowadzeniu spraw związanych z przestępstwami wobec zwierząt oraz o umarzaniu ich ze względu na "niską społeczną szkodliwość czynu". Zaprezentowano, że statystycznie często znęcanie wobec zwierząt towarzyszy psychicznemu znęcaniu wobec członków rodziny, czy szerzej – jest standardowym elementem zjawiska przemocy w rodzinie. Przybliżona została też problematyka CITES, czyli Konwencji Waszyngtońskiej kontrolującej transgraniczny handel różnymi gatunkami roślin i zwierząt oraz wytworzonymi z nich produktami, takimi jak egzotyczne pamiątki z wakacji. Spotkanie było udane pod każdym względem – przyczyniło się zarówno do poszerzenia wiedzy członków Koła, jak i pozwoliło na zapoczątkowanie współpracy z przedstawicielami Prokuratury.

 

28-29 maja 2015 r. na zaproszenie Katedry Teorii i Filozofii Prawa oraz Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego gościł na WPiA prof. Miodrag Jovanovic z Katedry Teorii, Filozofii i Socjologii Prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Belgradzie, który poprowadził cykl wykładów pt.:"Introduction into the Philosophy of International Law". Cykl składał się z trzech wykładów: International Law as a Subject of Legal Philosophy, Collectives as Right-Holders in International Law, Is There an International Right to Secession?

 

28 maja 2015 r. - doktorantka Katedry Justyna Więcławek wzięła udział w konferencji pt. "Stan ochrony zwierząt w Polsce". Konferencja miała miejsce w Warszawie, a jej organizatorami byli Najwyższa Izba Kontroli i Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jej przedmiotem było przedstawienie stanu faktycznego ochrony zwierząt, a zwłaszcza sposobu realizacji zadań organów administracji rządowej i samorządowej, prezentacja kontroli NIK, a przede wszystkim wymiania poglądów i sformułowanie wniosków w sprawie podjęcia działań służących poprawie dobrostanu zwierząt w Polsce.

 

25 maja 2015 r. - Dr hab. Sławomir Tkacz i doktorantka Wydziału Prawa i Administracji UŚ mgr Daria Danecka wzięli udział w spotkaniu naukowym zorganizowanym przez Katedrę Teorii i Filozofii Prawa UMCS, które było poświęcone problematyce "Odesłań w prawie administracyjnym".  W spotkaniu, w którym uczestniczyli zarówno przedstawicieli teorii i filozofii prawa jak i dyscyplin dogmatycznoprawnych, zgłoszono szereg cennych uwag odnoszących się do zagadnienia odesłań tekstowych i pozatekstowych w prawie administracyjnym.

 

22-23 maja 2015 r. - prof. UŚ dr hab. Tomasz Pietrzykowski wziął udział w międzynarodowym seminarium naukowym "Philosophy of Legal Philosophy" organizowanym przez Katedrę Teorii Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, na którym przewodniczył jednej z sesji oraz wygłosił ko-referat komentujący wystąpienie prof. J. Woleńskiego pt. "Naturalism and Legal Philosophy"

 

20 maja 2015 r. Katedra zorganizowała seminarium gościem którego był dr Bartosz Liżewski (Katedra Teorii i Filozofii Prawa UMCS). Przedmiot spotkania stanowiła problematyka "Operacjonalizacji ochrony praw człowieka w porządku Europejskiej Konwencji Praw Człowieka".

 

15-17 maja 2015 r. - mgr Wojciech Maczuch wziął udział w konferencji z okazji jubileuszu 60-lecia Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Radiologicznego, która odbyła się w Wiśle. Wygłosił na niej referat pt. "Ciekawy przypadek teleradiologii - klika uwag etycznych i prawnych"

 

13 - 15 maja 2015 r. - mgr Katarzyna Grotkowska w ramach programu Erasmus+ prowadziła zajęcia na Uniwersytecie w Bolonii na temat Legal Paternalism and The Nudge Theory

 

14-16 maja 2015 r. - mgr Konrad Kobyliński wziął udział w konferencji The Fourth International Conference on Philosophy of Language and Linguistics, która odbyła się w Łodzi. Wygłosił na niej referat: Evolutionary Grounds for Relevance Theory.

 

14 maja 2015 r. - dr Agnieszka Bielska-Brodziak otrzymała Laur Studencki UŚ w kategorii "Przyjaciel Studenta". Pani Doktor zwyciężyła wśród kilkunastu kandydatów i została wyróżniona za niezwykłą empatię, pogodę ducha oraz postawę prostudencką.

 

9/10 maja 2015 r. - Profesor dr hab. Tomasz Pietrzykowski, dr Agnieszka Bielska-Brodziak, doktorantka Katedry Justyna Więcławek oraz dwie studentki – członkinie Koła Naukowego Praw Zwierząt, Karolina Gil i Aleksandra Lis wzięli udział w konferencji naukowej pt. „Sprawiedliwość dla zwierząt”. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie „Otwarte Klatki” we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk i miało miejsce w Warszawie. Prof. dr hab. Pietrzykowski wygłosił szereg postulatów na temat podmiotowości prawnej zwierząt, natomiast dr Bielska-Brodziak, mgr Więcławek i Karolina Gil scharakteryzowały prawne problemy znęcania nad zwierzętami oraz możliwości doraźnego zapobiegania takim zachowaniom (zabezpieczenie zwierzęcia jako dowodu wg przepisów KPK oraz decyzja o tymczasowym odebraniu zwierzęcia).

 

7 maja 2015 r. - Dr hab. Sławomir Tkacz wziął udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Wiedza niezdyscyplinowana. Meandry międzyobszarowości" zorganizowanej przez Koło Naukowe WolnoMISHlicieli Uniwersytetu Śląskiego. W ramach prezentacji projektów badawczych studentów Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych UŚ oraz ich tutorów wraz z Panią Julią Gerlich wygłosił referat pt. "Czy sądy są stolicami prawa ?"

 

5/6 maja 2015 r. – Profesor dr hab. Tomasz Pietrzykowski wziął udział w konferencji naukowej organizowanej przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Redakcję „Przeglądu Filozoficznego” pt. „Ludzie i zwierzęta. Równoważenie interesów”. Wygłosił na niej referat pt. „Podmiotowość zwierząt z perspektywy filozofii prawa”. Drugiego dnia konferencji dołączyła również mgr Justyna Więcławek. Wydarzenie miało miejsce w Warszawie.


5 maja 2015 r. – doktorantka Katedry Justyna Więcławek wzięła udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Aktualne problemy prawa gospodarowania odpadami”. Na konferencji, która miała miejsce w Katowicach, mgr Więcławek wygłosiła referat pt. „Prawne zasady postępowania ze zwłokami zwierzęcymi i ich częściami”.

 

28 kwietnia 2015 r. – Profesor dr hab. Tomasz Pietrzykowski, mgr Justyna Więcławek oraz członkowie Koła Naukowego Praw Zwierząt: Karolina Gil, Klaudia Brończyk i Malwina Marek wzięli czynny udział w konferencji naukowej pt. „Prawa zwierząt w ujęciu filozoficznoprawnym”. Konferencja miała miejsce we Wrocławiu, a została zorganizowana przez Koło Naukowe Praw Zwierząt WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

24 kwietnia 2015 r. - mgr Katarzyna Grotkowska i mgr Konrad Kobyliński wzięli czynny udział w konferencji "Czy zalegalizować? Prawne i etyczne problemy legalizacji narkotyków miękkich" organizowanej przez Uniwersytet Łódzki, na której wygłosili wspólnie referat pt. 'Analiza argumentu zdrowia publicznego w dyskusji nad legalizacją miękkich narkotyków'.

 

24 kwietnia 2015 r. w auli im. prof. Witolda Zahorskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach odbyła się druga edycja Śląskiej Konferencji Medyczno - Prawnej. Idea konferencji będącej mostem komunikacji między światem prawa i medycyny stworzyli pracownicy Katedry Teorii i Filozofii Prawa dr Agnieszka Bielska - Brodziak oraz mgr Wojciech Maczuch. Celem tegorocznego spotkania była wymiana poglądów m. in. w zakresie opiniowania w sprawach błędów medycznych, transplantologii oraz problematyki różnicowania płci. Prof. dr hab. Tomasz Pietrzykowski wziął udział w panelu dyskusyjnym ekspertów nt: „Kontrowersje w transplantologii – problemy  na styku prawa i medycyny”. W konferencji zorganizowanej przez Samorządy Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji UŚ i SUM, Naczelną Radę Adwokacką oraz Śląska Izbę Lekarską wzięło udział ponad 400 lekarzy i prawników, w tym pracownicy i doktoranci naszej Katedry. Sztab organizacyjny tegorocznej edycji stanowiło zaledwie trzech doktorantów: mgr Wojciech Maczuch, lek. Michał Żorniak oraz lek. Aleksandra Antosz. Konferencja pokazała jak duże jest zapotrzebowanie na przedsięwzięcia umożliwiające nawiązanie zrozumiałego dyskursu między pozornie odległymi od siebie środowiskami prawników i lekarzy.

 

22 kwietnia 2015 r. - Koło Naukowe "Prawo i Bioetyka" wspólnie z Kołem Naukowym Prawa Medycznego UŚ zorganizowało spotkanie poświęcone problematyce zapłodnienia zewnętrznego przeprowadzanego metodą in vitro. Przyczynkiem do szerszej dyskusji stały się wystąpienia dwóch referentów. Z ramienia KN "Prawo i Bioetyka" wystąpił Opiekun Koła dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski, który wygłosił referat dotyczący etycznych kwestii rozwiązań zawartych w rządowym projekcie ustawy. Natomiast gościem Koła Naukowego Prawa Medycznego UŚ był ks. dr Grzegorz Ciuła, który przedstawił stanowisko etyki chrześcijańskiej.

 

22 kwietnia 2015 r. - Podczas uroczystej gali w Kinoteatrze Rialto w Katowicach wręczone zostały "Zielone Czeki 2015". To doroczna nagroda finansowa przyznawana z okazji „Dnia Ziemi”. Tegoroczną laureatką Zielonego Czeku w kategorii „działania popularyzatorskie i promocja postaw proekologicznych” została dr Agnieszka Bielska-Brodziak. „Zielone Czeki” przyznawane są przez kapitułę składającą się z ekspertów, pracowników naukowych oraz działaczy na rzecz ochrony środowiska i popularyzacji przyrody. Dr Bielska-Brodziak zwyciężyła 25 innych nominowanych i została wyróżniona za budowanie mostów i komunikacji między wolontariuszami działającymi na rzecz humanitarnej ochrony zwierząt a środowiskami prawniczymi.

 

21 kwietnia 2015 r. -  na zaproszenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego dr hab. Sławomir Tkacz  wspólnie z dr hab. Marzeną Kordelą (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) wziął udział w wykładzie - debacie zorganizowanej przez Trybunał Konstytucyjny w ramach cyklu Filozofia i teoria prawa pt. "Zasady prawa. Pojęcie i funkcje".

 

16 kwietnia 2015 r.  - Katedra zorganizowała  spotkanie dyskusyjne poprzedzone wykładem prof. Wojciecha Pisuli z Instytutu Psychologii PAN pt. "Podmiotowość z perspektywy psychologii".

 

16/17 kwietnia 2015 r. - doktoranci Katedry (mgr Konrad Kobyliński i mgr Anna Rocławska) wzięli czynny udział w międzynarodowej konferencji 25 YEARS AFTER THE TRANSFORMATION: LAW AND LEGAL CULTURE IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE BETWEEN CONTINUITY AND DISCONTINUITY w Brnie. Mgr Anna Rocławska wygłosiła referat pt. A judge with ‘unblemished character’ - the question about the banality of evil in Polish justice sys-tem before and after political transformation, a mgr Konrad Kobyliński wygłosił referat pt. Decisions of the Polish Constitutional Tribunal after 25 years of transformation from the attitudinal perspective.

Katedra Teorii i Filozofii Prawa

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Śląski
ul. Bankowa 11b
40-007 Katowice

pok. 3.6
pok. 3.7 tel. 32 359 13 39
pok. 3.8 tel. 32 359 16 91

O katedrze

Katedra Teorii i Filozofii Prawa początkowo nosiła nazwę Katedry Teorii Państwa i Prawa, a pod obecną nazwą działa od 1989 roku. Od początku jej istnienia do roku 2005 kierował nią prof. dr hab. Józef Nowacki. Od 2005 roku stanowisko to zajmuje prof. dr hab. Zygmunt Tobor.

Aktualnie Katedra zatrudnia kilku pracowników na stanowiskach adiunkt&oac...

» czytaj więcej

Z życia Katedry

 

Uroczystości, spotkania, konferencje, wykłady

» czytaj więcej

Ogłoszenia

ogłoszenia

» czytaj więcej

projekt i wykonanie: p.jakoktochce[at]gmail.com